Lasi! Morālās dilemmas 

Autors:Providus

Sīrijas konflikts, mediju darbs un, kāpēc tirgū vēl nav nonākusi vīriešu hormonālā kontracepcija? Lasāmvielu nedēļas nogalei iesaka Iveta Kažoka, Linda Curika un Rita Ruduša. Lasi

Govis 255x203

Lauksaimniecība: uz kādiem noteikumiem pievienosimies ES? 

Autors:Providus

Šajā rakstā aplūkoti svarīgākie nosacījumi, ko Latvijas Pievienošanās Eiropas Savienībai līgums nosaka lauksaimniecības jomā – tiešie maksājumi, pārejas periodi uzņēmumiem, lauku atbalsta pasākumi, un īpašie izņēmuma gadījumi, kad Latvijai piemērotas “atlaides” no vienotajām ES prasībām. Lasi

0 velesanas 255x203

Eiroparlamenta vēlēšanas arī Latvijā?  1

Autors:Providus

Pēc nepilna gada, 2004.gada jūnijā, visu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem būs iespēja piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Ja Eiroparlamentu vēlēsim arī mēs, kā tas notiks? Lasi

Saspraude 255x203

31. sadaļa. Citi jautājumi 

Autors:Providus

Pēdējā iestāšanās sarunu sadaļā atrodami visi nosacījumi, kas tieši neattiecas uz iepriekšējām 30 jomām, vai arī īpašas deklarācijas, kuras no ES pēc sarunu noslēgšanas pieprasījušas dažas kandidātvalstis. Lasi

Kresli 255x203

30. sadaļa. Institūcijas 

Autors:Providus

Sadaļā aprakstītas Latvijai dotās iespējas “integrēties ES institūcijās” jeb piedalīties ES lēmumu pieņemšanā Eiropas Parlamentā, ES Ministru padomē, Eiropas Komisijā un citās iestādēs, konkrēti uzskaitot balsu un vietu sadalījumu šajās institūcijās. Lasi

Plauksta 255x203

29. sadaļa. Finanšu un budžeta nosacījumi 

Autors:Providus

Šajā iestāšanās sarunu sadaļā noteikti Latvijas dalības ES finansiālie nosacījumi, proti, cik Latvija iemaksās un cik saņems atpakaļ no ES budžeta. Lasi

3karogi 255x203

27. sadaļa. Kopīgā ārlietu un drošības politika 

Autors:Providus

ES kopīgās ārlietu un drošības politikas mērķis ir veicināt drošību, mieru, starptautisku sadarbību, demokrātiju, likuma varu un cilvēktiesību aizsardzību. Lasi

Donors 255x203

26. sadaļa. Ārējās attiecības 

Autors:Providus

ES ārējo attiecību jomā koncentrējas galvenokārt, uz ekonomiskajām attiecībām ar tās tuvākajiem kaimiņiem, kā arī ASV, Kanādu un Japānu, Ķīnu un citām Āzijas valstīm, Austrāliju un Jaunzēlandi. Lasi

Rokudzelzi 255x203

24. sadaļa. Sadarbība tieslietu un iekšlietu jomā  

Autors:Providus

Lai gan šajā iestāšanās sarunu sadaļā neviena kandidātvalsts nepieprasīja pārejas periodus, topošo dalībvalstu gatavība un spējas pilnvērtīgi sadarboties tieslietu un iekšlietu jomā izraisījušas bažas vairākās tā sauktajās vecajās dalībvalstīs[1]. Lasi

0 lauva 255x203

23. sadaļa. Patērētāju tiesību un veselības aizsardzība 

Autors:Providus

Patērētāju tiesību un veselības aizsardzība ir viens no tiešākajiem instrumentiem, kā ES mēģina nodrošināt augstākus iedzīvotāju dzīves standartus. Lai to panāktu, ES izstrādājusi direktīvas, lai veicinātu patērētāju interešu, veselības un drošības aizsardzību visās iekšējā tirgus jomās. Tāpēc jau likumdošanas izstrādāšanas procesā ES aicina aktīvi piedalīties patērētāju tiesību organizācijas. Lasi

Atkritum 255x203

22. sadaļa. Vides aizsardzība 

Autors:Providus

ES galvenais mērķis šajā jomā ir nodrošināt Eiropas ilgtspējīgu attīstību, saglabājot dabas daudzveidību, saudzīgi izmantojot dabas resursus un mazinot videi un cilvēku veselībai bīstamos piesārņojumus. Lasi

Lasītākais