2368800194 1e1c7d277b
Foto:badbrother

Mentoringa prakses imigrantu nodarbinātībai Eiropā un Ziemeļamerikā 

Autors:Milica Petrovic

Pētījums analizē atbalsta programmu dažādās pieejas, panākumus un ilgtspējas priekšnoteikumus. Lasi

Article research

Migration, labor markets and integration of migrants: an overview for Europe 

Autors:Rainer Műnz

Pētījums analīzē Eiropas migrantu skaitu, demogrāfisko struktūru un sociālekonomisko stāvokli. Pārsvarā pētījums atspoguļo situāciju ES-15 jeb tā sauktajās Eiropas Savienības vecajās dalībvalstīs, kur dzīvo 94% visu Eiropas Savienības migrantu un 97% visu legāli nodarbināto ārvalstnieku. Lasi

Article research

Baltijas valstu darbaspēka migrācija: pieredze un perspektīvas 8

Autors:Mihails Hazans

Joprojām ļoti liels ir to cilvēku skaits, kuri izceļo no valsts, lai meklētu labākas darba iespējas ārvalstīs. Galvenie migrācijas virzieni: Lielbritānija, Īrija, Skandināvijas valstis un Vācija. Līdz šim nav bijis pamata runāt par vispārēju smadzeņu aizplūšanu no Baltijas valstīm – vairākums migrantu bija ar vidējo izglītību. Turklāt vienādos pārējos apstākļos iedzīvotājiem ar vidējo izglītību ir vislielākā tieksme strādāt ārzemēs. Lasi

Article research

Migrācijas ietekme uz etniskajām attiecībām Latvijā 2

Autors:Providus

Pētījuma autori kā vispārējo projekta mērķi norāda demokrātiskas etnopolitikas sekmēšanu, un samērīgu un līdzsvarotu etnisko attiecības veidošanu Latvijā iespējamās iedzīvotāju ārējās migrācijas apstākļos. Pētījuma konkrētais mēŗkis ir izpētīt iespējamās ārējās migrācijas ietekmi uz etniskajām attiecībām Latvijā. Lasi

Article research

Next Stopski London. Public Perceptions of Labour Migration within the EU. The Case of Polish Labour Migrants in the British Press 

Autors:Joanna Fomina, Justyn Frelak

Pētījuma centrā ir Eiropas Savienības valstu iedzīvotāju attieksme pret Polijas, poļu un Polijas ārvalstu politiku. Lasi

Article research

Effect of Migration on European Political Thought and Decision-making Process 

Autors:Artis Pabriks, Deniss Hanovs, Valdis Zagorskis, Roswitha King, Tatjana Muravska, Ivars Indāns, Elgars Felcis, Ali Gitmez, Aija Lulle, Dace Akule

Migrācijas jautājumi Eiropas Savienībā ir nozīmīgs izpētes objekts. Brīva darbaspēka kustība no vienas puses ir deklarēta kā ES prioritāte, bet no otras - jau radījusi problēmas un visdrīzāk novedīs līdz saspringtai un grūti risināmai situācijai gan ekonomikā, gan sociālajā, gan etniskajā jomā, raksta zinātniskā krājuma redaktore Feliciana Rajevska. Lasi

Article research

Europe in movement: migration from/to Central and Eastern Europe 

Autors:Marek Okólski

Salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, Centrālās un Austrumeiropas valstis šķiet nozīmīgi atpaliek no citām valstīm, ja raugās uz to statusa maiņu no emigrācijas un imigrācijas valstīm. Lasi

Article research

EU enlargement and migration: Assessing the macroeconomic impacts 

Autors:Ray Barrell, John FitzGerald and Rebecca Riley

Pētījums analizē makroekonomiskās sekas pēc migrācijas, ko radīja ES paplašināšanās 2004.gadā. Ir ievērojami palielinājies jauno dalībvalstu iedzīvotāju skaits, kas dzīvo vecajās dalībvalstīs. Lasi

Article research

Demographic Ageing, Employment Growth and Pensions Sustainability in the EU: the Option of Migration 

Autors:Constantinos Fotakis

Pašlaik, ņemot vēra mainīgo ekonomisko un demogrāfisko situāciju, migrācijas politiku debates ir kļuvušas par svarīgu problēmu ES. Aug apziņa par to, ka pēdējo 25 gadu ierobežojošās migrācijas pieejas vairs nav aktuālas pašreizējai ES ekonomikas un demogrāfijas situācijai. Lasi

Article research

Towards a Proactive Immigration Policy for the EU? 

Autors:Joanna Apap, Sergio Carrera

Šajā pētījumā tiek analizēts likumdošanas progress, kas ir panākts, lai virzītos uz pro-aktīvu migrācijas politiku, kas attiecas uz trešo valstu iedzīvotāju legālu iebraukšanu un dzīvošanu Eiropas Savienībā. Lasi

Article research

Potential Migration from Central and Eastern Europe into the EU-15- An Update 

Autors:Patricia Alvarez-Plata, Herbert Brucker (coordinator), Boris Siliverstovs

Šī pētījuma mērķis ir precizēt potenciālās migrācijas plūsmas pareģojumus pēc desmit Austrum un Centrāleiropas kandidātvalstu pievienošanās esošajām ES dalībvalstīm. Lasi

Lasītākais