10 svarīgākie darbi labākai un godīgākai Latvijai 34

Autors:Providus

Delnas un PROVIDUS izveidotais darbu saraksts 12.Saeimai Lasi

Article article

Igora Pimenova uzstāšanās 

Autors:Providus

"Izglītības reformas" lietā Satversmes tiesā 2005. gada 12. aprīlī Lasi

Article article

"Izglītības reformas" lieta Satversmes tiesā 

Autors:Providus

Satversmes tiesā 13.maijā gaidāms spriedums lietā par to, vai Satversmei atbilst Izglītības likuma norma, kas no 2004.gada 1.septembra paredz vidusskolās ar mazākumtautību mācību programmu latviešu valodā apgūt 3/5 no kopējās gada mācību slodzes. Lasi

Aiberg 255x203

Tiesas internetā – aisberga redzamā daļa 2

Autors:Providus

No 43 dažādu līmeņu Latvijas tiesām savu Interneta mājaslapu ir izveidojušas tikai četras, turklāt mājaslapas ne vienmēr pilda vienu no būtiskākajiem uzdevumiem – tajās nav publicēti visi publiski pasludinātie spriedumi un lēmumi. Grūti saredzēt pamatojumu, kāpēc Latvija šajā jomā atpalikusi no kaimiņiem. Lasi

Amatakede 255x203

Tiesneša vārda brīvības sākums un beigas 

Autors:Providus

Kaut gan diskusijas mērķis bija apspriest tiesnešu ētiku saistībā ar viņu vārda brīvību un tās ierobežojumiem, sarunas dalībnieki atkal un atkal atgriezās pie E.Saburovas lietas un tiesnešiem, kas to publiski komentējuši. Rezumējot šo brīžiem visai aso viedokļu apmaiņu, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns secināja – tiesneses I.Čepānes rīcība, atklāti paužot savu viedokli, viņaprāt ir pirmais Latvijas Tiesnešu ētikas kodeksa nopietnais pārbaudījums. Lasi

Article research

Salīdzinošs ziņojums: tiesnešu atlases, amatā iecelšanas un paaugstināšanas kritēriji Latvijā 

Autors:Dr.iur.Patrīcija Nūnana (Patricia Noonan)

Ziņojumi "Salīdzinošs ziņojums: tiesnešu atlases, amatā iecelšanas un paaugstināšanas kritēriji Latvijā"; "Kvalifikācijas klasifikācijas piemaksas un karjeras attīstība"; "Komentāri par vietējā eksperta ziņojumu" ir tapuši Tieslietu ministrijas un ANO Attīstības programmas projekta "Atbalsts tiesu sistēmai" cilvēkresursu plānošanas un vadības komponentes ietvaros. Lasi

Article research

Kvalifikācijas klasifikācijas piemaksas un karjeras attīstība 1

Autors:Dr.iur.Patrīcija Nūnana (Patricia Noonan)

Ziņojumi "Salīdzinošs ziņojums: tiesnešu atlases, amatā iecelšanas un paaugstināšanas kritēriji Latvijā"; "Kvalifikācijas klasifikācijas piemaksas un karjeras attīstība"; "Komentāri par vietējā eksperta ziņojumu" ir tapuši Tieslietu ministrijas un ANO Attīstības programmas projekta "Atbalsts tiesu sistēmai" cilvēkresursu plānošanas un vadības komponentes ietvaros. Lasi

Keyb 255x203

Kurš par 180 latiem mēnesī plānos valsts tiesību politiku? 1

Autors:Providus

Tieslietu ministrijas atbildes raksts Daigas Iļjanovas komentāram “Tieslietas: pietrūkst tiesību politikas plānošanas" par Latvijas valdības vidējā termiņa darbības prioritātēm un 2003.gada rīcības plānu tieslietu jomā. Lasi

J briede 255x203

Latvijas tiesu spriedumi zem lupas 

Autors:Providus

Recenzija pētījumam Latvijas tiesu spriedumu kvalitāte Lasi

Spriedums 255x203

Tiesu problēma - vienpusīgi un nepamatoti spriedumi 8

Autors:Providus

Pētījums atklāj trīs galvenās Latvijas tiesu spriedumu kvalitātes problēmas – spriedumi ir grūti uztverami, satur nepilnīgu informāciju un tiem trūkst pamatojuma. Trešdaļa analizēto spriedumu atsedz tikai vienas puses argumentus. Tik pat daudz gadījumos tiesa nepamato, kā piemērotā norma atbilst lietas apstākļiem. Lasi

Temidasvaros 255x203

Tieslietas: pietrūkst tiesību politikas plānošanas 

Autors:Providus

Kamēr bez mitas tiek pieņemti ne tik nozīmīgi tiesību akti, ik uz soļa tiesību normu piemērošanas praksē jūtamas tiesību politikas neesamības sekas – likumu nepilnības, nenoregulēti pamata jautājumi. Tieši politikas plānošanu es gaidītu no jauno laiku prioritātēm. Lasi

Lasītākais