8635669808 bfebc1e94d
Foto:Demipoulpe

Par ko nemēdz runāt 11

Autors:Deniss Hanovs

Nepilsoņu kongress ir sliktākā atzīme integrācijas politikas vēstījumam. Veiksmīgai integrācijas politikai jāprot savienot dominanti ar iekļaušanu. Jāsāk veidot debates par latviešu dominējošās lomas funkcijām - ko nozīmē būt dominējošai kultūrai? Lasi

Bibele 255x203

Oļiņietes garā ēna. Par kristīgās izglītības projekta dzīvotspēju 9

Autors:Ivars Ījabs

“Kristīgās ētikas” nemitīgā piesaukšana liek domāt par ētikas un kristīgās mācības sapludināšanu, un tas ir neadekvāti, anahroniski un bīstami. Modernā ētika ir mācība par cilvēka atbildīgu rīcību sarežģītā un mainīgā pasaulē, kurā nav pēdējās instances vai autoritātes, uz kuru atsaukties. Lasi

Jlbaznica 255x203

Reliģiskā izglītība: sociālpolitiskais konteksts 3

Autors:Providus

Salīdzinoša reliģiju vēsture vislabāk atbilst valsts skolu sistēmai un arī pati baznīca tikai iegūtu, ja konfesionāla bērnu apmācība notiktu ar svētdienas skolu starpniecību. Tas neizslēdz sadarbību, piemēram, rīkojot skolās atklātas diskusijas ar reliģiju pārstāvjiem. Lasi

Gailis bumba 255x203

Kristīgo vai reliģijas mācību – papildus ētikai! 9

Autors:Providus

Pastāv trīs atšķirīgas pieejas reliģijas mācībām: “reliģijas mācīšana” (piemēram, kristīgā mācība), “mācīšana par reliģiju” (reliģiju vēsture) un “mācīšanās no reliģijas”. Trešā pieeja ir vērsta uz skolēna garīgo un morālo attīstību, kas būtu vērtīgi arī Latvijā. Lasi

Doma 255x203

Vai ticība kompensēs domāšanas trūkumu? 28

Autors:Marija Golubeva

Valsts iejaukšanās, pat netieša, tādā jomā kā bērnu reliģiskā audzināšana nebūtu vēlama kaut vai tāpēc, ka valstij nevar būt tiesību lemt, kuru no daudziem reliģijas strāvojumiem piedāvāt bērnam skolā. Lasi

0 krusti 255x203

Izglītība ar dievpalīgu 36

Autors:Providus

Ieviešot obligātu izvēli starp ētiku un kristīgo mācību skolā, tiek radīts precedents bērnu segregācijai reliģiskās pārliecības dēļ. Ko darīs skolēni, kuru ģimenes reliģija ir dievturība, islams vai vēl kāda cita? Lasi

Kamolitis 255x203

Sabiedrības integrācija: kultūru līdztiesības aspekts 

Autors:Providus

Ja valsts budžeta dotāciju nacionālajām kultūras biedrībām izdala uz divsimt aktīvākajām organizācijām, katrai iznāk 72 lati gadā. Tas ne tuvu neatspoguļo etnisko grupu proporcijas Latvijā un šeit nevar būt runa par iekasēto nodokļu līdztiesīgu izmantošanu dažādu kultūru attīstībai. Lasi

Article article

Latviešu valodas vides nostiprināšana radio un televīzijas jomā 1

Autors:Providus

Uzstāšanās konferencē "Elektroniskie sabiedrības saziņas līdzekļi un sabiedrības integrācija" 2002. gada 22. novembrī Lasi

Article article

Netradicionālās Latvijas minoritātes (armēņi, gruzīni, moldāvi, tatāri) integrācijas procesā. Biedrību un apvienību pārstāvju aptauja. 

Autors:Providus

Uzstāšanās konferencē “Sabiedrības integrācija un Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību ratifikācija Latvijā” 2002. gada 15. novembrī Lasi

Diena lv logotips s

Piekopsim Saulesdārzu vēlreiz? 

Autors:Providus

Diena, 22.10.2002. Lasi

Lasītākais