Unnamed

Informācija par ārkārtējās situācijas ietekmi uz starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā 

Autors:Andris Šuvajevs

Informācija par ārkārtējās situācijas ietekmi uz starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā. Lasi

Article research

Problēmas, attiecībā uz kurām Parlaments panācis izmaiņas strukturālajā un kohēzijas politikā 

Autors:Jacqueline BROWN, Nils DANKLEFSEN, Jesús IBORRA MARTÍN, Constanze ITZEL, Ivana Katsarova unlbert MASSOT MARTI

Šajā pētījumā ir sniegta informācija par problēmām, attiecībā uz kurām Eiropas Parlamentam bijusi svarīga loma parlamentārā sasaukuma laikā kopš 2004.gada. Tā ir strukturēta pa komitejām un aptver tādas jomas kā transports, reģionālā attīstība, lauksaimniecība, zivsaimniecība un kultūra un izglītība. Lasi

Article research

The European Elections - EU Legislation, National Provisions and Civic Participation 

Autors:Wilhelm LEHMANN

Pētījums apraksta Eiropas ietvaru un nacionālos noteikumus vēlēšanu norisei Eiropas Savienības dalībvalstīs. Lasi

Article research

The EU in 2010 – what to expect from the Spanish EU Presidency 

Autors:Providus

No 2010.gada 1.janvāra Spānija pārņem sešu mēnešu prezidentūru ES. Saskaņā ar Lisabonas līgumu, kas nozīmēja Eiropadomes prezidenta un Augstā komisāra ārējās un drošības politikas jomā izveidi, prezidentūras nozīme ir samazinājusies. Lasi

Article research

The Contribution of 14 European Think Tanks to the Spanish, Belgian and Hungarian Trio Presidency of the European Union 

Autors:Red. Elvire Fabry un Gaëtane Ricard-Nihoul

Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā, Eiropadomes pastāvīgā priekšsēdētāja un Augstā pārstāvja ārējās un drošības politikas jomā amatu izveidi, Eiropas Savienības rotējošo prezidentūru loma ir mainījusies. Lasi

Article research

Voting Behaviour in the New European Parliament: the First Year 

Autors:Providus

Pētījums apskata Eiropas Parlamenta 2009.-2014.sasaukuma pirmo gadu. Tas analizē Eiropas Parlamenta un politisko grupu balsošanas uzvedību 792 balsošanas reizēs no 2009.gada jūlija pirmās plenārsesijas līdz 2010.gada jūnija pēdējai plenārsesijai. Lasi

Article research

How independent are EU Agencies? 

Autors:Arndt Wonka un Berthold Rittberger

Darbā no institucionālās perspektīvas tiek pētīta ES aģentūru neatkarība. Lasi

Article research

A project for Europe. Reflections and proposals for the Spanish Presidency of the Council of the European Union 

Autors:Providus

Pētījums rosina diksusiju par vairākiem jautājumiem, ar kuriem nāksies saskarties Spānijas przidentūrai ES 2010.gada pirmajā pusē, kā arī plašāku Spānijas stratēģiju Eiropā. Lasi

Article research

The European Parliament in an enlarged European Union: Beyond the Lisbon treaty 

Autors:Dr. Andreas Maurer

Pētījuma mērķis ir mēģināt novērtēt Eiropas Parlamenta lomu un dinamiku pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Lasi

Article research

The making of EU Institutions 

Autors:George Tsebelis

Pētījums pievēršas jautājumam, kā izdevās vienoties par būtiskām ES institūciju izmaiņām neskatoties uz sabiedrības pretestību, kas īpaši spilgti parādījās Francijā un Nīderlandē, balsojot pret Konstitūciju. Lasi

Article research

The Next Commission: Doing More and Better 

Autors:Graham Avery, Elizabeth Collett, Joana Cruz, Marie-Hélène Fandel, Jørgen Henningsen, Max Kohnstamm, Ferruccio Pastore, Antonio Vitorino, Fabian Zuleeg, Alyson Bailes, Stanley Crossick, Jacki Davis, Sylvie Goulard, Peter Johnston, Antonio Missiroli, Pavel

Pētījumā tiek analizēti izaicinājumi, ar kuriem Eiropas Komisija saskarsies laika periodā no 2009. līdz 2014. gadam. Lasi