Cover 01

Publicēts Izvērtējuma ziņojums par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā no 2017.-2019.gadam 

Autors:Agnese Lāce, Andris Šuvajevs

Domnīca PROVIDUS informē par jaunākajiem secinājumiem par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā. Lasi

Article research

Vai īstenošanas uzdevumu deleģēšana izpildaģentūrām ir veiksmīga izvēle? 

Autors:Providus

Izpildaģentūras ir Eiropas Kopienas struktūras, kuras izveidojusi Komisija, lai ar deleģēšanas palīdzību pilnībā vai daļēji īstenotu ES izdevumu programmas. Izpildaģentūras ir smērā nesena parādība ES iestāžu sistēmā. Lasi

Article research

Problēmas, attiecībā uz kurām Parlaments panācis izmaiņas strukturālajā un kohēzijas politikā 

Autors:Jacqueline BROWN, Nils DANKLEFSEN, Jesús IBORRA MARTÍN, Constanze ITZEL, Ivana Katsarova unlbert MASSOT MARTI

Šajā pētījumā ir sniegta informācija par problēmām, attiecībā uz kurām Eiropas Parlamentam bijusi svarīga loma parlamentārā sasaukuma laikā kopš 2004.gada. Tā ir strukturēta pa komitejām un aptver tādas jomas kā transports, reģionālā attīstība, lauksaimniecība, zivsaimniecība un kultūra un izglītība. Lasi

Article research

The European Elections - EU Legislation, National Provisions and Civic Participation 

Autors:Wilhelm LEHMANN

Pētījums apraksta Eiropas ietvaru un nacionālos noteikumus vēlēšanu norisei Eiropas Savienības dalībvalstīs. Lasi

Article research

The EU in 2010 – what to expect from the Spanish EU Presidency 

Autors:Providus

No 2010.gada 1.janvāra Spānija pārņem sešu mēnešu prezidentūru ES. Saskaņā ar Lisabonas līgumu, kas nozīmēja Eiropadomes prezidenta un Augstā komisāra ārējās un drošības politikas jomā izveidi, prezidentūras nozīme ir samazinājusies. Lasi

Konference 255x203

Juvenālās justīcijas sistēmas Eiropā - reformas attīstība un labākā pieredze 5

Autors:Providus

22. un 23. jūlijā Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS sadarbībā ar Greifsvaldes Universitāti (Vācija) rīkoja konferenci par bērnu noziedzības novēršanas jautājumiem: „Juvenālās justīcijas sistēmas Eiropā – reformas attīstība un labākā pieredze”. Konferencē piedalījās Juvenālās justīcijas eksperti no Vācijas, Dānijas Lietuvas un Latvijas, kā arī Latvijas Republikas Iekšlietu un Tieslietu ministrijas darbinieki, tiesneši, prokurori, advokāti, Valsts un pašvaldību policijas, Valsts probācijas dienesta, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un citu institūciju darbinieki, kuru darbs ir saistīts ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem. Lasi

Article research

The Contribution of 14 European Think Tanks to the Spanish, Belgian and Hungarian Trio Presidency of the European Union 

Autors:Red. Elvire Fabry un Gaëtane Ricard-Nihoul

Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā, Eiropadomes pastāvīgā priekšsēdētāja un Augstā pārstāvja ārējās un drošības politikas jomā amatu izveidi, Eiropas Savienības rotējošo prezidentūru loma ir mainījusies. Lasi

Article research

Voting Behaviour in the New European Parliament: the First Year 

Autors:Providus

Pētījums apskata Eiropas Parlamenta 2009.-2014.sasaukuma pirmo gadu. Tas analizē Eiropas Parlamenta un politisko grupu balsošanas uzvedību 792 balsošanas reizēs no 2009.gada jūlija pirmās plenārsesijas līdz 2010.gada jūnija pēdējai plenārsesijai. Lasi

Article research

How independent are EU Agencies? 

Autors:Arndt Wonka un Berthold Rittberger

Darbā no institucionālās perspektīvas tiek pētīta ES aģentūru neatkarība. Lasi

Article research

A project for Europe. Reflections and proposals for the Spanish Presidency of the Council of the European Union 

Autors:Providus

Pētījums rosina diksusiju par vairākiem jautājumiem, ar kuriem nāksies saskarties Spānijas przidentūrai ES 2010.gada pirmajā pusē, kā arī plašāku Spānijas stratēģiju Eiropā. Lasi

Article research

The European Parliament in an enlarged European Union: Beyond the Lisbon treaty 

Autors:Dr. Andreas Maurer

Pētījuma mērķis ir mēģināt novērtēt Eiropas Parlamenta lomu un dinamiku pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Lasi

Lasītākais