Cover 01

Publicēts Izvērtējuma ziņojums par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā no 2017.-2019.gadam 

Autors:Agnese Lāce, Andris Šuvajevs

Domnīca PROVIDUS informē par jaunākajiem secinājumiem par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā. Lasi

Article article

NVO komentāri par likumprojektu „Eiropas Savienības struktūrfondu vadība” 7

Autors:Providus

Atzinums par likumprojektu „Eiropas Savienības struktūrfondu vadība”
Lasi

100eiro 255x203

Pirmā sabiedriskā apspriede „Viens gads ES struktūrfondu apgūšanā” 

Autors:Providus

2005. gada 3. februārī

Sabiedriskās apspriedes mērķis - izvērtēt līdzšinējo struktūrfondu apgūšanas pieredzi, it īpaši vēršot uzmanību uz nepilnībām pašreizējā sistēmā, un sniegt priekšlikumus nepieciešamajiem uzlabojumiem struktūrfondu finansējuma sadalē un administrēšanā.
Lasi

Article article

Komentāri par horizontālo prioritāšu aprakstu nacionālo programmu pieteikumos 12

Autors:Providus

Komentāri ERAF VK 27.01. sēdes darba kārtība 8. jautājumam “Prasības struktūrfonda nacionālo programmu projektu pieteicējiem”

Komentāri dokumentam "Nacionālās programmas projekts IETEIKUMI VEIDLAPAS AIZPILDĪŠANAI”
Lasi

Injekcija 255x203

ES struktūrfondi – palīgs vai drauds Latvijas ilgtspējīgai attīstībai? 

Autors:Jānis Brizga

Neapšaubāmi, struktūrfondu līdzekļi ir liels ieguvums Latvijai un var būtiski veicināt tās attīstību, taču jāatceras, ka liels finansējums arī rada risku un ka tā neadekvāta izmantošana var tikai veicināt reģionālo nevienlīdzību, sociālo izstumtību, vides degradāciju un korupciju. Lasi

M kucinskis 255x203

Lielais plāns par mazu naudu? 

Autors:Ilze Sedliņa

Attīstības plāna tapšana nelielā Latvijas pilsētā izmaksā aptuveni 20 tūkstošu latu. Nacionālā attīstības plāna veidošanai no 2007. līdz 2013.gadam pašlaik atvēlēti 16 tūkstoši latu, taču mērķis ir ambiciozs – neveidot vairs ķeksīti Briselei, bet gan plānu, kas nodrošinātu reģionu attīstību. Lasi

Gajiens droper 255x203

Kurš plānos Latvijas attīstību nākamajā ES budžetā? 

Autors:Jānis Brizga

Kā vislabāk iesaistīt sabiedrību attīstības plānošanā, lemjot par Eiropas Struktūrfondu līdzekļu izmantošanu? Uz šo jautājumu atbildi sniedz labās prakses piemēru apkopojums, ko sagatavojušas Eiropas vides aizsardzības organizācijas. Lasi

Hokejvarti 255x203

No intereses uz izpratni un ietekmi 

Autors:Providus

ES struktūrfondi ir izraisījuši Latvijas sabiedrības dzīvu interesi. Nule uzsāktais Sorosa fonda – Latvija un vairāku nevalstisko organizāciju projekts dod iespēju jau minēto interesi papildināt ar izpratni un pārvērst to ietekmē. Lasi

Article article

NVO komentāri par komunikāciju stratēģiju 2004.-2008. gadam 14

Autors:Providus

Komentāri par Uzraudzības komitejā izskatāmo ES struktūrfondu vadības kom[i]unikācijas stratēģiju 2004.-2008.gadam

Komentāri par Uzraudzības komitejā izskatāmo ES struktūrfondu vadības komunikācijas stratēģiju 2004.-2008.gadam
Lasi

100eiro 255x203

Kādām jābūt Latvijas prioritātēm ES? 

Autors:Providus

Vai Latvija Eiropā varētu pildīt liberālisma citadeles lomu, vai kļūt par lietpratēju attiecībās ar Krieviju? Kādās kopīgajās politikās Latvija var kļūt par līderi ES un kā mēs varētu internacionalizēt un risināt savas problēmas ES līmenī - demogrāfijas, vides, minoritāšu? Uz šiem jautājumiem jāatbild, rakstot "Pamatnostādnes Latvijas darbībai ES". Lasi

Article article

NVO aicinājums struktūrfondu uzraudzības komitejās iekļaut nevalstiskās organizācijas 

Autors:Providus

2004.gada 26.marts. Informāciju sagatavoja Lolita Čigāne, SPC "Providus" pārstāve. Lasi