Konference

Digitālā demokrātija ES: no e-līdzdalības līdz kopīgai likumu veidošanai 2

Autors:Providus

Video un prezentācijas (angļu valodā) no 27.janvārī Briselē notikušās konferences. Lasi

Article research

Nedzirdīgo jauniešu uzskati par viņu integrācijas iespējām Latvijas izglītības sistēmā 

Autors:Krista Garkalne, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Socioloģijas bakalaure

Pētījuma mērķis ir izpētīt nedzirdīgo jauniešu iespējas integrēties Latvijas izglītības sistēmā, kā arī apzināt šķēršļus, kas kavē šo integrāciju. Pētījuma ietvaros tika aptaujāti nedzirdīgie jaunieši no Rīgas Raiņa 8.vakara vidusskolas un Alsviķu Arodapmācības un rehabilitācijas centra, kuri iegūst vidējo un profesionālo izglītību.
Lasi

Article research

Active Civic Participation of Immigrants in Latvia 

Autors:Inese Šūpule, Baltijas Sociālo zinātņu institūts

Pētījums “Imigrantu pilsoniskā līdzdalība Latvijā” . Lasi

Article research

Latvijas nacionālo minoritāšu prasības etniskās identitātes saglabāšanas garantēšanai 

Autors:Ilga Apine, Leo Dribins, Ēriks Jēkabsons, Elmārs Vēbers, Vladislavs Volkovs

Pētījums sniedz priekšstatu par Latvijas minoritāšu – krievu, baltkrievu, ukraiņu, poļu, lietuviešu un ebreju – izpratni par savu etnokulturālo identitāti un prasībām tās turpmākai saglabāšanai, saistot to ar jautājumu par EP minoritāšu konvencijas ratificēšanu. Pētījums galvenokārt balstās uz minoritāšu grupu aktīvistu un ekspertu aptaujām. Lasi

Article research

Sabiedrības līdzdalība Rīgas pašvaldības lēmumu pieņemšanā: etniskie aspekti 

Autors:Svetlana Djačkova, Indra Strautiņa, Andra Indriksone;

Sabiedrības līdzdalība politikas lēmumu pieņemšanā ir svarīga, domājot par sabiedriskās politikas attīstību. Tomēr pagaidām vispārējā iedzīvotāju pilsoniskā līdzdalība nav plaša un aktīva. Tādēļ nepieciešams rast atbildi uz jautājumu, kuri faktori ir tie, kas ietekmē iedzīvotāju līdzdalības iespējas un aktivitātes. Lasi

Article research

Sabiedrības attieksme pret Eiropas Padomes Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību 

Autors:Aivars Tabuns, Baltijas studiju centrs

Pētījums veikts 2002.gada vasarā, lai analizētu sabiedrības attieksmi pret „Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību” un tās atsevišķiem pantiem, konkrēti noskaidrotu priekšstatus par konvencijas ratifikācijas nepieciešamību, izpratni par tajā paredzētajām tiesībām, ar konvenciju saistītos mītus, bažas un iebildumus, kā arī viedokļus par konvencijas īstenošanas mehānismiem. Lasi

Article research

Sabiedrības attieksme pret līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā vietējās pašvaldībās Latvijā 

Autors:Sarmīte Dukāte (maģistra darba ietvaros)

Pilotpētījums veikts laika periodā no 2002. gada janvāra līdz 2002. gada martam, lūdzot 100 respondentiem atbildēt uz anketas jautājumiem, lai noskaidrotu sabiedrības attieksmi pret līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā vietējās pašvaldībās. Lasi

Article research

Participation Revisited: A Managerial Perspective 

Autors:Benjamin Crosby

Vai plašāka sabiedrības līdzdalība vienmēr ir pozitīva un padara politiskos lēmumus kvalitatīvākus? Lasi

Article research

Čigāni Latvijā 110

Autors:Sarmīte Dukāte (pētījums veikts diplomdarba ietvaros SDSPA "Attīstība")

Pētījums atklāj čigānu tautības specifiku, sabiedrības attieksmi un stereotipus par tiem, kā arī šo stereotipu veidošanās cēloņus. Lasi

Article research

Etniskās proporcijas, nodarbinātība un diskriminācija Latvijā 

Autors:Artis Pabriks, SFL Sabiedriskās politikas analīzes stipendiāts, LCESC

Kopš Eiropas politiskās domas pirmsākumiem sabiedriski politiskā dzīve ir balstījusies uz principiem, kas noteic, ka visi cilvēki likuma priekšā ir vienlīdzīgi Lasi

Article research

Bilingvālās izglītības ieviešanas izpēte. Skolotāju darbs 2000-2001 

Autors:Dace Markus, Andris Grīnfelds, Uldis Švinks

Izglītības un zinātnes ministrijas 2000. –2001. gada valsts pasūtītā pētījuma mērķis bija novērtēt mazākumtautību izglītības reformas procesu. Lasi

Lasītākais