2368800194 1e1c7d277b
Foto:badbrother

Mentoringa prakses imigrantu nodarbinātībai Eiropā un Ziemeļamerikā 

Autors:Milica Petrovic

Pētījums analizē atbalsta programmu dažādās pieejas, panākumus un ilgtspējas priekšnoteikumus. Lasi

Article research

Iedzīvotāju starpvalstu ilgtermiņa migrācijas ietekme uz Latvijas tautsaimniecību 

Autors:Dr. ekon. Raita Karnīte, Krišs Karnītis

Pētījuma mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju starpvalstu migrācijas tiešo un netiešo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību (vērtības izteiksmē). Šim nolūkam bija paredzēts izveidot matemātisku modeli. Lasi

Article research

Project Europe 2030. Challenges and Opportunities. A report to the European Council by the Reflection Group on the Future of the EU 2030 

Autors:Felipe González Márquez, Vaira Vīķe-Freiberga, Jorma Ollila, Lykke Friis, Rem Koolhaas, Richard Lambert, Mario Monti, Rainer Münz, Kalypso Nicolaïdis, Nicole Notat, Wolfgang Schuster, Lech Wałęsa

Eiropas Savienības Pārdomu grupa saskaņā ar 2007.gada 14.decembra Eiropadomes lēmumu ir sagatavojusi ziņojumu par izaicinājumiem, kas varētu sagaidīt ES līdz 2030.gadam, un kā tie varētu tikt risināti. Lasi

Article research

Irregular Immigration Policy in the European Community 

Autors:Maria Ilies

Pētījums pievēršas nelegālajai imigrācijai ES. Autore apgalvo, ka tajā pašā laikā, kad ES dalībvalstis nevēlas saskaņot legālās imigrācijas politikas, ir sasniegts progress jautājumos, kas attiecas uz nelegālās migrācijas aizkavēšanu un kontroli. Lasi

Article research

New Immigrants in Estonia, Latvia and Lithuania 

Autors:Providus

New Immigrants in Estonia, Latvia and Lithuania Lasi

Article research

The Economic Impact of Immigration, Volume I: Report 

Autors:Committee on Economic Affairs

Tā kā Lielbritānijā aug imigrantu skaits un tas kļūst par arvien aktuālāku jautājumu, rodas nepieciešamība pēc visaptveroša ieskata par sekām, ko imigrācija rada ekonomikā, sociālajā un kultūras sfērās. Lasi

Article research

What system of burden sharing between member states for the reception of asylum seekers? 

Autors:Providus

Pētījuma autori uzskata, ka neskatoties uz darbu pie iespējamiem risinājumiem Eiropā attiecībā uz atbildības dalīšanu par bēgļu uzņemšanu, ir maz informācijas par izaicinājumiem dalībvalstīm attiecībā uz bēgļu uzņemšanu dalībvalstīm. Lasi

Article research

Migrants in Europe as Development Actors. Between hope and vulnerability 

Autors:Providus

Eiropas Savienība ir viens no galvenajiem imigrantu mērķiem. Savstarpējā saistība starp migrāciju un attīstību tiek plaši diskutēta pēdējā desmitgadē. Lasi

Article research

Migration as Foreign Policy? 

Autors:Andrew Geddes

Ārējā dimensija ES migrācijas un patvēruma politikā ir kļuvusi par nozīmīgu faktoru ES attiecībās ar trešajām valstīm. To ir veidojusi ne tikai ES dalībvalstu ārpolitika, bet arī izmaiņās dalībvalstu iekšpolitikā. ES spēlē centrālo lomu regulējot migrācijas un patvēruma politikas ietvara veidošanos starp ES, tās dalībvalstīm un trešajām valstīm. Lasi

Article research

Imigranti Latvijā: iekļaušanās iespējas un nosacījumi 

Autors:Brigita Zepa, Inese Šūpule, Iveta Ķešāne, Aija Lulle, Mihails Hazans, Oksana Žabko, Iveta Bebriša, Līga Krastiņa

Projekta „Trešo valstu pilsoņu integrācijas sistēmas veidošana” izstrāde iekļaujas Eiropas Savienības īstenotās darbaspēka imigrācijas un kohēzijas politikas ietvaros. Projekta mērķis ir izanalizēt tiesisko, ekonomisko, sociālo apstākļu kopumu, kāds raksturo imigrantu situāciju Latvijā un uz tā bāzes izstrādāt priekšlikumus trešo valstu valstspiederīgos iekļaujošas ekonomiskās, sociālās, politiskās un kultūras sistēmas veidošanai. Veiktā pētījuma rezultātu izklāsts veido trīs sadaļas. Lasi

Lasītākais