Nīkuļojošo partiju kartelis jeb noēstie sēklas kartupeļi 1

Autors:Iveta Kažoka

Šīs pārdomas iedvesmoja šobrīd Saeimā uz otro lasījumu gaidošais likumprojekts, kur piedāvāts paaugstināt partijām obligāto biedru skaitu līdz 500 un aizliegt dalību vēlēšanās tām partijām, kas reģistrētas pēdējā gadā līdz vēlēšanām. Lasi

Lauku

Muižnieks sola dialogus 

Autors:Providus

"Lauka avīze", 29.01.2003.

raksts pārpublicēts ar Lursoft atļauju no Lauku Avīzes arhīva
www.news.lv
Lasi

Article article

No konsultācijām uz līdzdalību 

Autors:Providus

Prezentācija (latviešu val.) seminārā "Valsts pārvaldes, nevalstisko organizāciju un plašsaziņas līdzekļu loma sabiedrības iesaistīšanā lēmumu pieņemšanā" 2003. gada 12. februārī Lasi

Article article

Varas nodošana Skotijā 

Autors:Providus

Papildmateriāls prezentācijai seminārā "Valsts pārvaldes, nevalstisko organizāciju un plašsaziņas līdzekļu loma sabiedrības iesaistīšanā lēmumu pieņemšanā" 2003. gada 12. februārī Lasi

Article article

Sabiedrības iesaistīšana Ministru kabineta lēmumu – tiesību aktu projektu un politikas dokumentu projektu pieņemšanā 

Autors:Providus

Prezentācija seminārā "Valsts pārvaldes, nevalstisko organizāciju un plašsaziņas līdzekļu loma sabiedrības iesaistīšanā lēmumu pieņemšanā" 2003. gada 12. februārī Lasi

Article article

Labklājības ministrijas sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām: pieredze un problēmas 

Autors:Providus

Prezentācija seminārā "Valsts pārvaldes, nevalstisko organizāciju un plašsaziņas līdzekļu loma sabiedrības iesaistīšanā lēmumu pieņemšanā" 2003. gada 12. februārī Lasi

Article article

Zemkopības ministrijas sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām 

Autors:Providus

Tēzes runai seminārā "Valsts pārvaldes, nevalstisko organizāciju un plašsaziņas līdzekļu loma sabiedrības iesaistīšanā lēmumu pieņemšanā" 2003. gada 12. februārī Lasi

Article article

Sabiedrības iesaiste valsts politikas veidošanā: pārmaiņas un problēmas. 2000. – 2003. 

Autors:Providus

Prezentācija seminārā "Valsts pārvaldes, nevalstisko organizāciju un plašsaziņas līdzekļu loma sabiedrības iesaistīšanā lēmumu pieņemšanā" 2003. gada 12. februārī Lasi

Article article

Portāla “www.politika.lv” pieredze, veicinot un vērtējot sabiedrības līdzdalību politikas veidošanā 

Autors:Nellija Ločmele

Tēzes runai seminārā "Valsts pārvaldes, nevalstisko organizāciju un plašsaziņas līdzekļu loma sabiedrības iesaistīšanā lēmumu pieņemšanā" 2003. gada 12. februārī Lasi

Article article

Nevalstisko organizāciju līdzdalība politikas veidošanā - pieredze, problēmas un risinājumi 

Autors:Zinta Miezaine

Prezentācija seminārā "Valsts pārvaldes, nevalstisko organizāciju un plašsaziņas līdzekļu loma sabiedrības iesaistīšanā lēmumu pieņemšanā" 2003. gada 12. februārī Lasi

Article article

Etnopolitiskā situācija Latvijā un EP Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību ratifikācijas iespējas 

Autors:Leo Dribins

Tēzes referātam seminārā "Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību un paskaidrojošais ziņojums" 2002. gada 7 februārī Lasi

Lasītākais