PĒTĪJUMS: Baltijas valstis Eiropas Savienībā: vakar, šodien un rīt 

Autors:Agnia Grigas, Andres Kasekamp, Kristina Maslauskaite, Liva Zorgenfreija and Jerzy Buzek

2013.gads Baltijas valstīm bijis nozīmīgs Eiropas integrācijas kontekstā - Lietuva kļuva par pirmo prezidējošo valsti, savukārt Latvija kā otrā uzaicināta pievienoties eiro zonai. Lasi

Article research

Youth attitudes on drugs 

Autors:Directorate-General Justice, Directorate-General for Communication

Narkotikas un ar narkotikām saistītas problēmas ir vienas no lielākajām bažām Eiropas Savienības pilsoņu vidū un ir drauds Lasi

Article research

A Strasbourg Perspective on the Autonomous Development of Fundamental Rights in EU Law: Trends and Implications 

Autors:Camille Dautricourt

Pētījumā tiek analizēts, kā Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir reaģējusi uz Eiropas Savienības veiktajiem uzlabojumiem Cilvēktiesību hartā minētajos cilvēktiesību standartos, kā arī palielinot sekundāro likumdošanas instrumentu skaitu. Lasi

Article research

Digital Internal Market 

Autors:FPS Rechtsanwälte und Notare : Annette Rosenkötter, Anja Hoffmann, Andrea Gyulai-Schmidt, Aline Fritzand Elke Kühn

Pētījums apskata progresu attiecībā uz digitālo iekšējo tirgu. Lasi

Article research

The Role of ENISA in Contributing to a Coherent and Enhanced Structure of Network and Information Security in the EU and Internationally 

Autors:Mr J. Scott Marcus, Dr Marieke Klaver, Ms Gabriela Bodea, Ms Annette Hillebrand, Mr Peter Stamm

Pētījums sniedz analīzi notiekošajā diskusijā par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras (European Network and Information Security Agency) nākotni. Lasi

Article research

What Tools for the European Agricultural Policy to Encourage the Provision of Public Goods? 

Autors:Kaley Hart and David Baldock (IEEP) ; Peter Weingarten and Bernhard Osterburg (vTI) ; Andrea Povellato and Francesco Vanni (INEA) ; Corrado Pirzio-Biroli and Alison Boyes (RISE Foundation)

Lauksaimniecība Eiropā ieņem būtisku lomu plaša mēroga publisko labumu nodrošināšanā, it īpaši attiecībā uz vidi un lauku vitalitāti. Lasi

Article research

Integration as a two-way process in the EU? Assessing the Relationship between the European Integration Fund and the Common Basic Principles on Integration 

Autors:Sergio Carrera, Anaïs Faure Atger

Pētījuma mērķis ir izpētīt integrācija principa kā divvirziena procesa starp migrantiem un uzņemošajām sabiedrībām dabu, ierobežojumus un iespējas. Lasi

Article research

The future of governments: Lessons Learned from around the World 

Autors:Jane E. Fountain, Guido Bertucci, Gregory G. Curtin, Yuri E. Hohlov, Katju Holkeri, Yasar Jarrar, James Kang, Bruno Lanvin, Beth Simone Noveck, Toshio Obi, Haiyan Qian, Ohood Roumi, Larry Stone, Aleem Walji, Carina Larsfälten, Rabab Fayad, Brimbelle Grand

Lai darbotos efektīvi mūsdienu kompleksajā, straujajā un savstarpēji saistītajā vidē, valdībām ir nepieciešams pārveidot savas struktūras un procesus, lai iesaistītu jaunos aktieru un instrumentus savā darbā. Lasi

Article research

The Western Balkans and The EU: ‘The Hour of Europe’ 

Autors:Morton Abramowitz, Florian Bieber, Dejan Jović, Robert Manchin, Alina Mungiu-Pippidi,Sašo Ordanoski, Momčilo Radulović, Jacques Rupnik, Denisa Sarajlić-Maglić, Igor Štiks,Veton Surroi, Jovan Teokarevic, Jacques Rupnik

Pēdējā desmitgadē uzsvars Eiropas Savienības Balkānu politikā ir novirzījies no dienaskārtības, kurā dominē drošības jautājumi saistībā ar karu un tā sekām, uz dienaskārtību, kas fokusējas uz Rietumu Balkānu valstu iespēju pievienoties ES. Lasi

Article research

Europeans and the Crisis 

Autors:Directorate General for Communication Directorate C - Relations with Citizens PUBLIC OPINION MONITORING UNIT

Eiropas Parlamenta pētījums norāda, ka finansiālās, ekonomiskās un sociālās krīzes Eiropas iedzīvotāju attieksmē ieņem tikpat lielu lomu kā Fukušimas kodolkatastrofa un nesenie notikumi Arābu valstīs. Lasi

Article research

Attitudes of European entrepreneurs towards eco-innovation 

Autors:Euroberometer

Pētījuma mērķis ir izpētīt uzņēmēju uzvedību, attieksmi un cerības attiecībā uz eko-inovāciju attīstību un pārņemšanu, kā atbildi uz resursu un to pieejamības augošo cenu. Lasi

Lasītākais