Cover 01

Publicēts Izvērtējuma ziņojums par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā no 2017.-2019.gadam 

Autors:Agnese Lāce, Andris Šuvajevs

Domnīca PROVIDUS informē par jaunākajiem secinājumiem par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā. Lasi

Article research

Strength in numbers? An evaluation of the 2004-2009 European Parliament 

Autors:Sara Hagemann

Pētījumā, balstoties uz statistiskiem datiem un Eiropas Parlamenta augstāko amatpersonu intervijām, tiek analizēta Eiroparlamenta 2004.-2009. gada sasaukuma darbība un deputātu aktivitāšu un balsošanas uzvedības attīstība. Lasi

Article research

Contesting EU Legitimacy. The Prominence, Content and Justification of Euroscepticism during 2009 EP Election Campaigns 

Autors:Pieter de Wilde, Hans-Jörg Trenz un Asimina Michailidou

Pētījumā tiek analizēts eiroskepticisma kā Eiropas Savienības leģitimitātes apstrīdēšanas saturs un pamatojums. Parasti atbalsts un opozīcija Eiropas integrācijai tika mērīta, izmantojot politisko partiju pozīciju vai noskaidrojot pilsoņu attieksmi ar aptauju palīdzību. Lasi

Article research

2009 European Parliamentary Elections on the Web. A mediatization perspective 

Autors:Asimina Michailidou un Hans-Jörg Trenz

Pētījumā tiek analizēts interneta kā mediatora potenciāls Eiropas integrācijas politikas un Eiropas Savienības demokrātiskās leģitimitātes palielināšanas kontekstā. Tiek analizēti veidi, kā interneta mediji piedalās vai iesaistās ES demokratizācijā, veicinot vai arī ierobežojot leģitīmas politiskas iekārtas attīstību. Lasi

Article research

Images of Europe. How Commission officials conceive their institution's role in the EU 

Autors:Liesbet Hooghe

Kā Komisijas amatpersonas uztver Komisijas lomu Eiropas Savienībā? Vai Komisijai
vajadzētu būt par Eiropas valdību vai arī kalpot dalībvalstīm? Vai pastāv trešā
iespēja – Kopienas metode- kurā Komisija un dalībvalstis dala pilnvaras?
Lasi

Article research

The 2010 Belgian Presidency Driving in the EU’s Back Seat 

Autors:Bursens Peter, Drieskens Edith , Van Hecke Steven

Beļģijas prezidentūrai Eiropas Savienībā bija virkne izaicinājumu. To starpā nepieciešamība vienoties par jaunām iniciatīvām ES ekonomisko lēmumu pieņemšanas sistēmā, kā arī vēršanās pret ekonomisko krīzi. Lasi

Article research

Electoral rights of EU citizens 

Autors:The Gallup Organization

Eiropas Savienības pilsonība tika definēta Māstrihtas līgumā 1992.gadā ar mērķi stiprināt eiropiešu identitāti un ļaut ES pilsoņiem piedalīties ES integrācijas procesā. Pētījuma mērķis ir noskaidrot ES pilsoņu zināšanas par balsošanas tiesībām kā ES pilsoņiem un noteikt iespējamos pasākumus, kas varētu veicināt iedzīvotāju līdzdalību Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Lasi

Article research

The New European Parliament: All change or business as usual? 

Autors:Julia De Clerck - Sachsse

Pētījumā tiek analizēts Eiropas Parlamenta sastāvs pēc 2009.gada vēlēšanām. Eiropas Parlamenta loma 2009-2014.gadā tiek skatīta, ņemot vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā, kā arī, kādas izmaiņas tā rezultātā var tikt ieviestas Eiropas Parlamenta darbībā – tiek paplašināta ne tikai Parlamenta ietekme ES, bet arī dalībvalstu parlamentiem tiek piešķirta lielāka vara attiecībā uz ES likumdošanu. Turklāt, tiek skatīts jautājums, kā Eiropas Parlaments ietekmēs ES integrāciju nākotnē. Lasi

Article research

Politicians Online! MEP Communication Strategies in the Internet Era 

Autors:Stefano Braghiroli

Pēdējās desmitgadēs ir būtiski pieaugusi interneta komunikācija. Pētījums analizē Eiropas Parlamenta deputātu komunikāciju, apskatot 6.Eiropas Parlamenta deputātu individuālās mājas lapas saskaņā ar to struktūru, grafiskajām un informatīvi/komunikatīvajām iezīmēm. Lasi

Article research

How to create a Transnational Party System 

Autors:Luciano Bardi, Edoardo Bressanelli, Enrico Calossi, Wojciech Gagatek, Peter Mair, Eugenio Pizzimenti

Pētījums aptver četras jomas: 1) dažu ES dalībvalstu galveno politisko partiju politisko doktrīnu un programmu analīzi, 2) apskatu par pašreizējo praksi politiskajās partijās izvēlēties līderus Eiropas amatiem, 3) priekšlikumus, kā palīdzēt Eiropas politisko partiju sistēmai pārvarēt nacionālās struktūras, ko spēcīgi ietekmē vēsturiskās tradīcijas un kultūras faktori, 4) priekšlikumus attiecībā uz Eiropas vēlēšanu sistēmas un partiju finansējumu pārskatīšanu. Lasi

Article research

Vai ietekmes novērtējumi noder ES iestādēm lēmumu pieņemšanā? 

Autors:Providus

Ietekmes novērtēšana ir viens no Komisijas darba stūrakmeņiem labāka regulējuma jomā. Šajā ziņojuma Revīzijas palāta izvērtē, vai pirms priekšlikumu izstrādes Komisija sagatavoja ietekmes novērtējumus un vai Komisijas ietekmes novērtējumu sagatavošanas procedūras bija izveidotas tā, lai ietekmes novērtējumi palīdzētu izstrādāt Komisijas iniciatīvas. Lasi

Lasītākais