Cover 01

Publicēts Izvērtējuma ziņojums par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā no 2017.-2019.gadam 

Autors:Agnese Lāce, Andris Šuvajevs

Domnīca PROVIDUS informē par jaunākajiem secinājumiem par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā. Lasi

Article research

Vai cukura tirgus reforma sasniedza tai izvirzītos galvenos mērķus? 1

Autors:Providus

Eiropas Savienībā cukuru ražo galvenokārt no lauksaimnieku audzētajām cukurbietēm. Pirms tirgus reformas ES bija viena no lielākajām cukura ražotājām pasaulē un ir otra lielākā tā patērētāja. Lasi

Article research

EU administrative constraints and rules in the agriculture sector in relation to the international trade framework 

Autors:Maria Angela Perito

Pētījums mēģina noskaidrot galvenos faktorus, kas ietekmē Eiropas lauksaimniecību starptautiskajā vidē saskaņā ar bilaterālām un daudzpusējām vienošanām. Lasi

Article research

Europeans, Agriculture and the Common Agricultural Policy 

Autors:TNS

Pētījums noskaidro sabiedriskās domas viedokli Eiropas Savienības dalībvalstīs attiecībā uz šādiem jautājumiem – lauksaimniecības un lauku teritoriju nozīmība, zināšanas par lauksaimniecību un Kopējo lauksaimniecības politiku, sabiedrības prioritātes ES lauksaimniecības politikā, galvenās lauksaimnieku atbildības jomas, Kopējās lauksaimniecības politikas budžeta atbilstība, attieksme pret turpmāku atbalstu lauksaimniekiem. Lasi

Article research

The Single Payment Scheme After 2013: New Approach, New Targets 

Autors:Pētījuma koordinatori Jean-Christophe Bureau un Heinz-Peter Witzke. Autori: David Baldock, Jean-Christophe Bureau, Jean-Pierre Butault, Tamsin Cooper, Nathalie Delame, Emil Erjavec, Alexandre Gohin, Kaley Hart, Thomas Heckelei, Werner Kleinhanβ, Alan Matt

Pētījums pievēršas Eiropas Savienības vienotā maksājuma shēmai, tās ieviešanai dalībvalstīs un piedāvā tās ekonomisku izvērtējumu. Lasi

Article research

The European Sugar sector. A long - term competitive future 

Autors:Providus

Pētījums sniedz apskatu par cukura izmantošanas dažādajām formām, ES cukura politikas reformu, Eiropas cukura tirgus statistiku, pasaules cukura tirdzniecību, kā arī ES cukura politikas tirgus ietekmi uz attīstības valstīm. Lasi

Article research

The Future of Global Sugar Markets. Policies, Reforms, and Impact Proceedings of a Public Conference 

Autors:David Orden (Convener and Editor), Jean-Christophe Bureau, Alexandre Gohin, Loïc Guindé, and Guy Millet, Antônio Salazar P. Brandão, Stephen Haley, Owen Wagner, and David Orden, Ron Sandrey and Nick Vink

Cukurs ir viena no visvairāk aizsargājamajām lauksaimniecības precēm visā pasaulē. Šī aizsardzība ierobežo tirdzniecības iespējas un cenu, ko saņem eksportētāji bez īpašām tirgus priekšrocībām. Lasi

Article research

Eiropas Savienības lauksaimniecības un lauku attīstības politikas sagaidāmās pārmaiņas – perspektīvais novērtējums Latvijai un Baltijas 

Autors:Andris Miglavs, Guna Salputra, Agnese Krieviņa, Armands Vēveris

Pētījuma vispārējais mērķis ir sniegt analītisku atbalstu Latvijas politikas veidotājiem ES lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanas procesā un kopējas Baltijas valstu pozīcijas izstrādē. Lasi

Article research

Too much or too little? Changes to the EU Sugar Regime 

Autors:Providus

ES cukura politika ir bijusi relatīvi nemainīga 40 gadus kopš tās izveides. Diskusija par ES cukura tirgu aizsargā garantētās minimālās cenas, dažādas produkcijas kvotas, importa tarifi un eksporta atmaksas. Lasi

Article research

The EU Sugar Policy Regime and Implications of Reform 

Autors:Aziz Elbehri, Johannes Umstaetter, David Kelch

Eiropas Savienības cukura politika, kas ir spēkā kopš 1968.gada, tika pirmo reizi būtiski reformēta 2005.gadā kā atbilde uz piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvara trūkumu. Reforma attiecās tikai uz dažiem politikas instrumentiem (intervences cenas, brīvprātīga ražošanas kvotu izpirkšana un ierobežojumi ārpuskvotas cukura ekspertam), citus politikas instrumentus atstājot nemainīgus (starpvalstu kvotu tirdzniecība, cukura aizvietotāju konkurence, barjeras importam). Tādējādi reformas iespaids ir ierobežots, salīdzinot ar tālejošākām alternatīvām. Lasi

Article research

Cukurbiešu nozares attīstības scenāriju analīze un ilgtspējīgas darbības iespējas 

Autors:Andris Miglavs, Aleksejs Nipers, Valda Bratka

2006.gada sākumā ES dalībvalstis atbalstīja radikālu ES cukura nozares reformu, kura tuvākajos gados paredzēja garantētās cukura cenas samazināšana par vairāk nekā trešdaļu. Lasi