Cover 01

Publicēts Izvērtējuma ziņojums par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā no 2017.-2019.gadam 

Autors:Agnese Lāce, Andris Šuvajevs

Domnīca PROVIDUS informē par jaunākajiem secinājumiem par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā. Lasi

Article article

Operacionālā programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība" - salīdzinošā tabula 

Autors:Providus

Salīdzinošu datu tabula apkopota balstoties uz Operacionālajā programmā un tās papildinājumos iekļauto informāciju. Lasi

Nosargat 255x203

Pretrunīgi projekti ilgtspējīgas attīstības mērcē 

Autors:Alda Ozola

Lai gan vairāki no projektiem, kurus paredzēts finansēt no Eiropas Savienības (ES) fondiem, nodēvēti par ilgtspējīgu attīstību veicinošiem, tomēr tie nepiedāvā integrētus risinājumus vides kvalitātes uzlabošanai. Lasi

Grabmk 255x203

Kurš nākamais uzkāps uz grābekļa? 

Autors:Kristīne Gaugere , Karīna Janova

Bijušā Ekonomikas ministra Krišjāņa Kariņa parakstītais lēmums par struktūrfondu piešķiršanu atklāj Eiropas Savienības fondu sadales sistēmas nepilnības, kas ļauj politiķiem tieši piedalīties projektu izvērtēšanā. Lasi

Kraskluci 255x203

Kā ieviest plānu, kas neko neplāno? 

Autors:Providus

Nacionālo attīstības plānu 2007.-2013.gadam nav jēgas ieviest, ja tas neko neplāno. Nacionālā attīstības plāna (NAP) projekts tiek apspriests pēc tam, kad ES Struktūrfondu ietvaros Latvijai pieejamie līdzekļi jau ir saplānoti un notiek darbs pie operacionālo programmu izstrādes. Sabiedriskā apspriešana ir NAP nozīmīgākais devums Latvijas attīstības plānošanā, jo pirms 9.Saeimas vēlēšanām dod iespēju runāt par sabiedrības attīstībai nozīmīgiem jautājumiem. Lasi

Minpudeles 255x203

NSID: pasen atkorķēta minerālūdens pudele 

Autors:Lolita Čigāne

Kaut gan Latvijas attīstību plānots balstīt uz cilvēkresursu attīstīšanu, diemžēl šī pieeja nav īstenojusies Nacionālajā stratēģiskajā ietvardokumentā, uz kura pamata notiks turpmākā struktūrfondu apguve – cilvēkresursos plānots ieguldīt vien 10%, procentuāli uz pusi mazāk kā šobrīd. Lasi

0 brunas 255x203

Struktūrfondu apgūšanas mācības 

Autors:Providus

Piedalīšanās vadības un uzraudzības komitejas sēdēs bija ļoti vērtīga, lai izprastu notiekošo un iespēju robežās ietekmētu procesus. Tomēr jāatzīst, ka vēl ir lielas rezerves šo zināšanu līmeni kāpināt. Lasi

Article article

NVO komentāri 14.-15.06.2005. UK sēdes dokumentiem 7

Autors:Providus

Komentāri par Uzraudzības komitejas 14.-15. jūnija sanāksmes darba materiāliem

Komentāri par Uzraudzības komitejas locekļu ierosinātajiem grozījumiem Programmas papildinājumā
Lasi

Article article

NVO komentāri par likumprojektu „Eiropas Savienības struktūrfondu vadība”. 3

Autors:Providus

Atzinums par likumprojekta „Eiropas Savienības struktūrfondu vadība” jauno redakciju Lasi

Article article

NVO komentāri par likumprojektu „Eiropas Savienības struktūrfondu vadība” (11.aprīļa variants) 2

Autors:Providus

Atzinums par likumprojekta „Eiropas Savienības struktūrfondu vadība” jauno redakciju Lasi