Konference

Digitālā demokrātija ES: no e-līdzdalības līdz kopīgai likumu veidošanai 2

Autors:Providus

Video un prezentācijas (angļu valodā) no 27.janvārī Briselē notikušās konferences. Lasi

Article research

Project Europe 2030. Challenges and Opportunities. A report to the European Council by the Reflection Group on the Future of the EU 2030 

Autors:Felipe González Márquez, Vaira Vīķe-Freiberga, Jorma Ollila, Lykke Friis, Rem Koolhaas, Richard Lambert, Mario Monti, Rainer Münz, Kalypso Nicolaïdis, Nicole Notat, Wolfgang Schuster, Lech Wałęsa

Eiropas Savienības Pārdomu grupa saskaņā ar 2007.gada 14.decembra Eiropadomes lēmumu ir sagatavojusi ziņojumu par izaicinājumiem, kas varētu sagaidīt ES līdz 2030.gadam, un kā tie varētu tikt risināti. Lasi

Article research

If Citizens Have a Voice, Who's Listening? 

Autors:Stephen Boucher

Pētījuma autors izskata to, kā ES politikas ir pieņēmušas diskusiju (deliberative) demokrātijas uzskatu valodu, taču nav piešķīrušas skaidru lomu ES politikas pieņemšanas procesā pilsoņiem. Lasi

Article research

Lost Voters: Participation in EU elections and the case for compulsory voting 2

Autors:Anthoula Malkopoulou

Pētījumā tiek analizētas obligātās vēlēšanu sistēmas dažās attīstītās demokrātijās, kā arī to priekšrocības un trūkumi, ja šādu sistēmu ieviestu ES. Lasi

Img 9198

Sabiedrības līdzdalība teritorijas plānošanas un būvniecības jautājumos 2

Autors:Gatis Litvins, Kristaps Markovskis, Elisabeth von Renner, Sandijs Statkus

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS ir sagatavojis pētījumu par sabiedrības līdzdalību, teritorijas plānošanā. Lasi

Article research

Piespiedu darba nozīme sociālās atstumtības mazināšanā 1

Autors:Oksana Žabko, Dzintars Izāks, Lelde Kāpiņa, Dace Lūse, Ieva Medne, Vera Mihejeva

Pētījumā ir analizētas barjeras un aizspriedumi, kas bremzē piespiedu darba kā kriminālsoda piemērošanu likumpārkāpējiem un soda praktisku īstenošanu. Lasi

Article research

Dzimumu līdztiesības aspekti darba tirgū 

Autors: Brigita Zepa, Pārsla Eglīte, Dagmāra Beitnere, Vladimirs Paniotto, Mihails Hazans, Iveta Pavlina, Lelde Kāpiņa, Oksana Žabko, Inese Šūpule, Aldis Pauliņš, Santa Lemša, Ineta Narodovska, Karina Koļesņikova, Viesturs Vēveris, Miķelis Grīviņš et al

Pētījumā ir veikts esošās situācijas novērtējums dzimumu līdztiesības jomā Latvijas darba tirgū, pastāvošo problēmu identificēšana, to objektīvo un subjektīvo aspektu analīze. Lasi

Article research

Latvijas – Krievijas attiecības: vietējā un starptautiskā dimensijā 2

Autors:Nils Muižnieks, Aivars Tabuns, Brigita Zepa, Inese Šūpule, Jānis Ikstens, Aadne Aasland, Ilze Šulmane, Ivars Ījabs, Žaneta Ozoliņa, Airis Rikveilis, Vyacheslav Dombrovsky, Alfs Vanags, Andris Sprūds, Toms Rostoks, Aija Lulle, Rasma Kārkliņa, Imants Lieģis

Rakstu krājums faktiski iever sevī divas grāmatas: viena par latviešu-krievu attiecībām Latvijā un otra par Latvijas – Krievijas attiecībām”, stāsta krājuma redaktors SPPI direktors Nils Muižnieks. Lasi

Article research

Uzskati par starpetniskajām attiecībām Latvijā 

Autors:Viktors Makarovs, Ieva Strode

Uzskati par starpetniskajām attiecībām Latvijā. Lasi

Article research

Situācijas analīze izglītības sistēmā par dzimumu līdztiesības jautājumiem 

Autors:Evija Caune, Anna Rāta, Ligita Grigule, Ainārs Sviklis, Linda Ugaine

Pētījums izvērtē situāciju ar dzimumu līdztiesības jautājumu integrēšanu pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības iestāžu darbā. Pētījumā pirmo reizi noskaidrota skolotāju izpratne par dzimumu līdztiesības jautājumiem, kā arī izzināti skolēnu viedokļi, šo jautājumu atspoguļojums mācību priekšmetu standartos, programmās un pedagogu sagatavošanas programmās. Analizēta arī dzimumu stereotipu klātbūtne skolu mācību materiālos un pedagogu sagatavošanas programmās. Pētījums sniedz arī skolas vides vērtējumu dzimumu līdztiesības griezumā. Lasi

Article research

Pilsoniskā izglītība Eiropas skolās 

Autors:Providus

Šis pētījums apskata Eiropas Savienības valstu pieejas pilsoniskās izglītības ieviešanai sākumskolās, pamatskolās un vidusskolās 2004./2005.m.g. Pētījumā aplūkoti, piemēram, tādi jautājumi kā, vai pilsoniskā izglītība ir integrēta mācību programmā vai arī pasniegts kā atsevišķs priekšmets, kā skolnieki tiek novērtēti un kā tiek sagatavoti skolotāji sociālo zinību mācīšanā.
Lasi

Lasītākais