10 svarīgākie darbi labākai un godīgākai Latvijai 34

Autors:Providus

Delnas un PROVIDUS izveidotais darbu saraksts 12.Saeimai Lasi

Galavards

Neērtais galavārds - tiesnešiem 15

Autors:Jānis Pleps

Valsts pārvaldei nevajadzētu sarežģītās lietās vairīties no šķietami nepopulāru lēmumu pieņemšanas, atstājot atbildības smago nastu tiesas ziņā. Tiesneši var izlemt gandrīz neierobežotu jautājumu skaitu, taču tiesneši nespēj nodrošināt sabiedrībā toleranci, savstarpēju cieņu un iecietību, kā arī respektu pret atšķirīgiem viedokļiem. Lasi

Article research

Tiesnešu ētika, kvalifikācija un atbildība Latvijā: kā neapstāties pie sasniegtā? 132

Autors:Valts Kalniņš, Iveta Kažoka, Gatis Litvins

Šī pētījuma mērķis ir izvērtēt visus nozīmīgākos tiesneša kvalifikācijas un darba rezultātu vērtēšanas sistēmas, disciplināratbildības, kā arī ētikas infrastruktūras un tās darbības elementus. Lasi

Roku mazgasana 255x203(1)

Tīkls savelkas 2

Autors:Aiga Grišāne

Divas “lielās” krimināllietas, kas tiek saistītas ar Lembergu un Šķēli un kuru virzībā notikuši svarīgi pagriezieni, var būtiski mainīt korupcijas vidi un uztveri Latvijā. Lasi

Robi 255x203

Lepnums un aizspriedumi 

Autors:Iveta Kažoka

Žurnālistiem būtu jāapzinās, ka Latvijas tiesnešiem šobrīd vēl nav skaidru vadlīniju tam, ko viņi drīkst un ko nedrīkst saskarsmē ar masu medijiem. Lasi

Vartsargs 255x203

2:0 vārda brīvības labā 1

Autors:Artūrs Kučs

Jaunākajā praksē Eiropas Cilvēktiesību tiesa ne vienmēr iezīmē skaidru robežu starp faktu un viedokli, bet izvērtē, vai apstrīdētajiem izteikumiem ir pietiekams faktiskais pamats. Lasi

Pirksti 255x203

Privilēģija klusēt  4

Autors:Ainārs Dimants

Tiesas prasībai žurnālistam atklāt informācijas avotu ir jābūt samērīgai — salāgojot šo prasību ar iegūtās un publicētās informācijas sabiedrisko nozīmīgumu. Lasi

Pienenes 255x203

Aizliegt var. Bet tas precīzi jāpamato 6

Autors:Anita Kovaļevska

Lai atzītu, ka pulcēšanās brīvības ierobežošana ir pieļaujama, ļoti precīzi jākonstatē un jāizvērtē tie apstākļi, kas pamato šādu nepieciešamību.

Uz portāla politika.lv jautājumiem par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā “Apvienība Mozaīka pret Rīgas domi” atbild Anita Kovaļevska, Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību departamenta vadītāja
Lasi

Maja 255x203(1)

No viena grāvja otrā 3

Autors:Valts Kalniņš

Paredzētie grozījumi interešu konflikta novēršanas likumā ir melns uz balta uzrakstīta atļauja rīcībai, kas vēl vairāk mazinātu jau tā diezgan vājo uzticību politisko lēmumu pieņēmējiem. Lasi

Endzins 255x203

Labot. Bet ne mirkļa vajadzībai 2

Autors:Dita Arāja

Ja ir tendence 81.pantu izmantot kā iespēju izpildvarai uzurpēt likumdevēja varu, tad ir pamats, lai šādu normu no Satversmes izslēgtu. Lasi

Enas 255x203(3)

Tiesnešu ētika: komentēt vai nekomentēt 2

Autors:

Tiesnešiem ir jābūt gataviem aktīvi skaidrot tiesas motivāciju. Norobežošanās no diskusijām tikai rada aizdomu ēnu un mazina tiesas autoritāti. Lasi

Lasītākais