Cover 01

Publicēts Izvērtējuma ziņojums par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā no 2017.-2019.gadam 

Autors:Agnese Lāce, Andris Šuvajevs

Domnīca PROVIDUS informē par jaunākajiem secinājumiem par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā. Lasi

Article research

The EP and the expectations of European citizens (survey) 

Autors:Eirobarometrs

Aptauja veikta ar mērķi noskaidrot Eiropas Parlamenta lomu Eiropas Savienības pilsoņu uztverē īsi pēc vēlēšanām. Lasi

Article research

The EU Budget: Responsibility Without Accountability 

Autors:Gabrielle Cipriani

Pētījumā aplūkotas esošās atbildīguma (accountability) attiecības lomu sadalē starp Eiropas Komisiju un dalībvalstīm attiecībā uz Eiropas Savienības budžetu, apskatot arī pašu atbildīguma jēdzienu un ES darbības modeļa pamatus. Lasi

Article research

Enhancing the Democratic Legitimacy of EU Governance? 

Autors:Radostina Primova

Pētījumā aplūkoti dažādi leģitimitātes koncepta skaidrojumi un uz gadījuma pamata veikta analīze – pilsoniskās sabiedrības dalība un ieguldījums dokumentā „Eiropas stratēģija ilgtspējīgai, konkurētspējīgai un drošai enerģijai”. Lasi

Article research

Inter-Parliamentary Contacts of Members of the European Parliament 

Autors:Eric Miklin, Ben Crum

Gatavojoties Lisabonas līgumam un tā priekštecim Līgumam par Kostitūciju Eiropai, arvien vairāk ir tikusi pievērsta uzmanība formālajām Eiropas Parlamenta un nacionālo parlamentu attiecībām. Lasi

Article research

An Introduction to the History, Institutions and Decision-Making Process of the European Union 

Autors:Christian Egenhofer, Sebastian Kurpas, Piotr Maciej Kaczynski, Louise van Schaik

Pētījums ir koncentrēts uz ES vēstures jautājumu, institucionālo struktūru un lēmumpieņemšanas procesu izpēti un atspoguļošanu. Lasi

Article research

Latvijas skatījums uz Eiropas Savienības nākotni 

Autors:Žaneta Ozoliņa (red.)

Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā notika laikā, kad lielākā daļa dalībvalstu uzskatīja, ka ir sasniegts Eiropas integrācijas kulminācijas punkts un vēl jāpieliek tikai nelielas pūles, lai sapņi par apvienotu un reizē politiski vienotu Eiropu kļūtu par realitāti. Lasi

Article research

EU national economic and social councils and similar institutions 

Autors:European Union Democracy Observatory at the European University Institute in Florence

Pētījums apkopo informāciju par nacionālajām Ekonomisko un sociālo lietu komisijām/organizācijām 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs. Lasi

Article research

Financing of Non-governmental Organisations (NGO) from the EU budget 

Autors:Roderick Ackermann, Roland Blomeyer, Michael Hammer, Robert Lloyd, Christina Laybourn, Jack Malan, Filipa Figuera, Michael Richardson, Daniel Beresford, Lee O’Connot

Pētījumā tiek analizēta līdzekļu piešķiršana nevalstiskām organizācijām (NVO) no Eiropas Savienības budžeta, īpašu uzmanību vēršot Eiropas Komisijas un NVO sadarbības procesa efektivitātei un caurskatāmībai. Lasi

Article research

Post-national democracy and the reform of the European Parliament 

Autors:Andrew Duff

Nākamās Eiroparlamenta vēlēšanas notiks 2014.gadā. Vai šodien būtu jāpievērš uzmanība Eiropas Savienības pilsoņu līdzdalībai šajās vēlēšanās? Lasi

Article research

Policy-Making in the EU: Achievements, Challenges and Proposals for Reform 

Autors:Andrea Renda, Piotr Maciej Kaczyński, Lorna Schrefler, Sebastian Kurpas, Lourdes Acedo Montoya, Lorna Schrefler

Ar nolūku analizēt būtiskākos jautājumus un izaicinājumus, ar kuriem šodien saskaras Eiropas Savienība, kā arī sniegt ierosinājumus realizējamām reformām, kuras varētu tikt īstenotas īsā un vidējā laika termiņā, tika izveidotas trīs ekspertu grupas, kurās tika iekļauti akadēmisko rindu pārstāvji, politikas veidotāji, uzņēmējdarbības pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās puses. Lasi

Lasītākais