1

Diskusija par sabiedrības līdzlemtu budžetēšanu un pašvaldību budžetu atklātību 

Video ieraksts diskusijai "Kur aiziet Tavi nodokļi?" 2020.gada 3. septembrī, festivālā LAMPA Lasi

Article research

Eiropas Savienības Kopējā lauksaimniecības politika – kādu to veidosim Latvijā? 

Autors:Providus

Šī izdevuma galvenais temats ir 2003.gada 26.jūnijā apstiprinātā ES Kopējās lauksaimniecības politikas reforma. Tā paredz radikālas izmaiņas ES atbalsta politikā. Viens no faktoriem, kas tās ietekmēja, ir ES paplašināšanās. Lasi

Article research

Zivsaimniecība un tās attīstības perspektīvas Latvijā 

Autors:Jānis Liepnieks

Darbā tiek apskatīts un analizēts esošais stāvoklis zivju resursu ziņā, zivju audzēšanas (akvakultūras) principi un iespējas. Lasi

Article research

Low Greenhouse Gas Agriculture. Mitigation and adaptation potential of sustainable farming systems 

Autors:U.Niggli, A.Fließbach, P.Hepperly, N.Scialabba

Vai lauksaimniecība ar zemām siltumnīcas efektu radošām emisijām ir iespējama? Un vai tāda ir vēlama? Lai atrastu atbildes uz šiem diviem pamatjautājumiem, pētījums izvērtē eksistējošo lauksaimniecības praksi un zinātniskās datubāzes. Lasi

Article research

Risk management in agriculture. Towards market solutions in the EU 

Autors:Claire Schaffnit-Chatterjee

Tiek sagaidīts, ka nepastāvīgums lauksaimniecībā pieaugs. Tas saistīts ar ražošanas nedrošību, klimata pārmaiņu ietekmi, enerģētikas cenām un citiem faktoriem. Šīs nedrošības vadība arvien vairāk nonāk lauksaimnieku rokās. ES kopējās lauksaimniecības politikas reforma arvien vairāk pievēršas tirgum. Budžetu ierobežojumi, kā arī vides un tirdzniecības aspekti ir mazinājuši tirgus intervenci. Lasi

Article research

Food Security and Agricultural Mitigation in Developing Countries: Options for Capturing Synergies 

Autors:Providus

Divas cīņas – pārtikas drošība un klimata pārmaiņu ierobežošana – var tikt izcīnītas vienlaicīgi, uzskata pētījuma autori. Lasi

Article research

Policy Responses to Societal Concerns in Food and Agriculture: Proceedings of an OECD Workshop 

Autors:Providus

Godīga tirdzniecība, dzīvnieku labturība un ģenētiski modificētie organismi - šie ir daži piemēri bažām, kas ir iedzīvotājiem attiecībā uz pārtiku un lauksaimniecību. Šie jautājumi ir kompleksi un strīdīgi, bieži vien tajos nav skaidrības par zinātniskiem pierādījumiem un iespējamo ietekmi. Lasi

Article research

Alternative Allocation Keys for EU CAP Funding 

Autors:Cao, Y., Elliott, J., Moxey, A. and Zahrnt V.

Būtiskākais jautājums nākotnes Kopējās lauksaimniecības politikai būs identificēt budžeta piešķīrumus dažādām ES dalībvalstīm. Lasi

Article research

CAP reform beyond 2013: An idea for a longer view 

Autors:Jean-Christophe BUREAU, Louis-Pascal MAHÉ

Pētījuma mērķis ir komentēt dažādus Eiropas Komisijas priekšlikumus saskaņā „Veselības pārbaudi”, bet no plašāka skatījuma. Lasi

Article research

Land & EU Accession: Review of the Transitional Restrictions by New Member States on the Acquisition of Agricultural Real Estate 

Autors:Johan F.M. Swinnen un Liesbet Vranken

2004.gada paplašināšanās sarunu laikā kandidātvalstis pieprasīja iespēju saglabāt pastāvošos nacionālos likumus, kuros ir noteikti ierobežojumi ārvalstniekiem iegādāties lauksaimniecības zemi un mežus. Lasi

Article research

Leader pieejas īstenošana lauku attīstībā 

Autors:Providus

Leader ir metode ES lauku attīstības politikas mērķu sasniegšanai , izmantojot pieeju no apakšas uz augšu, nevis tradicionālo - no augšas uz apakšu . Salīdzinājumā ar tradicionālajām finansēšanas metodēm Leader pieeja ietver lielākas izmaksas un lielāku risku, jo tai ir vēl viens īstenošanas līmeni s un jāņem vērā arī ES budžeta kontrole daudzajās vietējās partnerībās jeb vietējās rīcības grupās. Lasi

Lasītākais