Konference

Digitālā demokrātija ES: no e-līdzdalības līdz kopīgai likumu veidošanai 2

Autors:Providus

Video un prezentācijas (angļu valodā) no 27.janvārī Briselē notikušās konferences. Lasi

Article research

Electoral rights of EU citizens 

Autors:The Gallup Organization

Eiropas Savienības pilsonība tika definēta Māstrihtas līgumā 1992.gadā ar mērķi stiprināt eiropiešu identitāti un ļaut ES pilsoņiem piedalīties ES integrācijas procesā. Pētījuma mērķis ir noskaidrot ES pilsoņu zināšanas par balsošanas tiesībām kā ES pilsoņiem un noteikt iespējamos pasākumus, kas varētu veicināt iedzīvotāju līdzdalību Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Lasi

Article research

Politicians Online! MEP Communication Strategies in the Internet Era 

Autors:Stefano Braghiroli

Pēdējās desmitgadēs ir būtiski pieaugusi interneta komunikācija. Pētījums analizē Eiropas Parlamenta deputātu komunikāciju, apskatot 6.Eiropas Parlamenta deputātu individuālās mājas lapas saskaņā ar to struktūru, grafiskajām un informatīvi/komunikatīvajām iezīmēm. Lasi

Article research

The European Citizens' Initiative online? Some European and national experiences 

Autors:Wilhelm Lehmann

Eiropas pilsoņu iniciatīvas (EPI) iekļaušana Lisabonas līgumā ir novērtējums līdzīgām iniciatīvām demokrātiskajā pasaulē. Iniciatīvas praktiskie aspekti būs izšķiroši svarīgi, lai ES pilsoņi pieņemtu EPI. Lasi

Article research

What the public say. Public engagement in nacional decision-making 

Autors:Simon Burall, Thea Shahrokh

Pētījums apskata, ko iedzīvotāji, kuri ir piedalījušies dialogā ar valdību, saka par šo iespēju un kā to var un vajag iesaistīt valdības darbā. Tas norāda, kā līdzdalība nacionālajā lēmumu pieņemšanā var veicināt atvērtu, caurspīdīgu un atbildību pārvaldību. Lasi

Article research

Consulting the People - Lessons Learnt from a Half Century-Long Struggle to Link Europe with its Citizens and the Future Need for a Transnational Participative Infrastructure 

Autors:Bruno Kaufmann

Pētījums pievēršas diskusijai starp moderno pārstāvniecības demokrātiju un pilsoņu līdzdalību ar inovatīvu pieeju Eiropas integrācijas procesā, lai izveidotu demokrātisku pārvaldību pār nacionālo dalībvalstu robežām. Lasi

Article research

Why the Empowerment of Citizens Matters 

Autors:Larry Siedentop

Pētījums norāda, ka ilgu laiku dominējošā pieeja Eiropas integrācijā bija utilitāra un aizbildnieciska. Pastāvēja uzskats, ka Eiropas integrācijas ieguvumi veicinās leģitimitāti Eiropas pilsoņos. Lasi

Article research

Civil Society in EU Governance – Lobby Groups like Any Other? 

Autors:Beate Kohler-Koch un Vanessa Buth

Pilsoniskās sabiedrības līdzdalība ES pārvaldē tiek interpretēta kā pareizs solis līdzdalības demokrātijas virzienā. No pilsoniskās sabiedrības apvienībām tiek gaidīta starpnieka loma starp pilsoņiem un Briseli, kā arī dalība sabiedriskajās apspriedēs ar ES lēmumu pieņēmējiem un ieinteresētajām pusēm, tādējādi veicinot transnacionālās pilsoniskās sabiedrības veidošanos. Lasi

Article research

Bringing Civil Society In: The European Union and the rise of representative democracy 

Autors:Beate Kohler-Koch un Christina Altides

Eiropas Savienība, īpaši Eiropas Komisija, vienmēr aktīvi atbalstījusi pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos Eiropas politikas veidošanā. Lasi

Article research

Civil society participation in the Structural and Cohesion Policies in the Central- European new member states 

Autors:Kalman Dezseri

ES valstu un to reģionu attīstības līmeņi ir bieži vien ļoti atšķirīgi. Kopienas politika vienmēr ir koncentrējusies uz šo atšķirību mazināšanu. ES politikas veidošanā un īstenošanā zem-nacionālās (sub-nactional) pārvaldības līmeņu nozīmība pēdējās dekādēs aug, īpaši strukturālajā un kohēzijas politikās. Šo politiku pārvaldīšana ir attīstījusies un mainījusies pēdējo desmitgažu laikā un pārtapusi par vienu no svarīgākajām ES politikām. Šo politiku ieviešana prasīja īpašu pūles un uzmanību jaunajās ES dalībvalstīs. Lasi

Article research

Latvijas nevalstisko organizāciju iesaistīšanās ES lēmumu pieņemšanas procesā 

Autors:Providus

Lai noskaidrotu galvenos izaicinājumus un iespējamos risinājumus nevalstisko organizāciju un sociālo partneru iesaistes uzlabošanā ES lēmumu pieņemšanas procesā, tika veiktas četras fokusa grupu diskusijas, uz kurām tika aicināti NVO pārstāvji. Lasi

Lasītākais