2368800194 1e1c7d277b
Foto:badbrother

Mentoringa prakses imigrantu nodarbinātībai Eiropā un Ziemeļamerikā 

Autors:Milica Petrovic

Pētījums analizē atbalsta programmu dažādās pieejas, panākumus un ilgtspējas priekšnoteikumus. Lasi

Article research

Qualitative Eurobarometer: migrant integration - aggregate report 

Autors:Directorate General Home Affairs, Directorate General Communication

Eiropas Savienībā norisinās būtiskas diskusijas par legāla migrāciju un trešo valstu iedzīvotāju integrācija. Lasi

Article research

Integration as a two-way process in the EU? Assessing the Relationship between the European Integration Fund and the Common Basic Principles on Integration 

Autors:Sergio Carrera, Anaïs Faure Atger

Pētījuma mērķis ir izpētīt integrācija principa kā divvirziena procesa starp migrantiem un uzņemošajām sabiedrībām dabu, ierobežojumus un iespējas. Lasi

Article research

Division of Competences between the European Union and its Member States Concerning Immigration 

Autors:Eleftheria Neframi

Viens no ES dalībvalstu kopīgajiem mērķiem ir kopīgas migrācijas politikas izveide. Lasi

Article research

Potential emigration of Latvian labour force after joining the EU and its impact on Latvian labour market 

Autors:Mihails Hazans

ES paplašināšanās saista pētnieku uzmanību ar mobilitātes jautājumiem, īpaši attiecībā uz darbaspēka kustību pievienošanās valstīs. Lasi

Article research

Pētījums par patvēruma meklētāju, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, piekļuvi izglītībai Latvijā 

Autors:Svetlana Djačkova, Sigita Zankovska-Odiņa, Kristīne Laganovska, Džena Andersone, Linda Dambe, Jekaterina Kirjuhina

Pētījuma mērķis ir apzināt patvēruma meklētāju, bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu iespējas, vajadzības un problēmas iegūt izglītību Latvijā. Lasi

Article research

The INTEC Project: Integration and Naturalisation tests: the new way to European Citizenship (Country Report Latvia) 

Autors:Kristīne Krūma

Pētījums koncentrējas uz imigrantu integrēšanas jautājumiem (INTEC projekts), ņemot vērā, ka Latvijā imigrantu Rietumeiropas izpratnē ir maz, tādēļ būtisks ir jautājums par nepilsoņu, kuri ieradušies uz dzīvi Latvijā Padomju Savienības okupācijas gados, naturalizāciju. Lasi

Article research

Latvijas skatījums uz Eiropas Savienības nākotni 

Autors:Žaneta Ozoliņa (red.)

Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā notika laikā, kad lielākā daļa dalībvalstu uzskatīja, ka ir sasniegts Eiropas integrācijas kulminācijas punkts un vēl jāpieliek tikai nelielas pūles, lai sapņi par apvienotu un reizē politiski vienotu Eiropu kļūtu par realitāti. Lasi

Article research

Directorate - General for Internal Policies; Directorate – General for External Policies/Policy Departments 

Autors:Providus

Pētījums aplūko nākamās desmitgades (2009-2019) lielākos izaicinājumus Eiropas Savienībā: jauno ekonomisko kārtību, ko nosaka globālās ekonomiskās krīzes sekas; demogrāfijas problēmu – iedzīvotāju novecošanos, ar to saistītās darba tirgus un pensiju sistēmas problēmas; klimata izmaiņu un vides degradācijas katastrofālās sekas; enerģētisko neatkarību, enerģijas drošību un ilgtspēju. Lasi

Article research

Migration and the Economic Crisis in the European Union: Implications for Policy 

Autors:Jobst Koehler, Frank Laczko, Christine Aghazarm, Julia Schad

Pētījums pievēršas globālās ekonomiskās krīzes ietekmei uz migrāciju, migrantiem un migrācijas rīcībpolitiku Eiropas Savienībā. Secinājumi veidoti, pamatā balstoties uz aptauju, ko izstrādājusi Starptautiskā Migrācijas organizācija un tās biroji visās 27 ES dalībvalstīs un Horvātijā, Norvēģijā, Turcijā, kā arī secinājumi no septiņu valstu gadījumu analīzēm (Čehija, Vācija, Īrija, Itālija, Polija, Spānija un Lielbritānija) un dokumentu izpētes. Lasi

Article research

A Race against Solidarity: The Schengen Regime and the Franco-Italian Affair 

Autors:Sergio Carrera, Elspeth Guild, Massimo Merlino, Joanna Parkin

Kara un revolūciju rezultātā Vidusjūras reģionā, daudzi bēgļi izmanto iespēju caur Tunisiju ieceļot ES, kas tālāk paver viņiem iespēju ceļot brīvi Šengenas zonā. 2011.gada aprīlī Francija reaģēja uz Itālijas lēmumu izsniegt šiem bēgļiem īslaicīgas uzturēšanās atļaujas, vienpusēji ieviešot iekšējās robežpārbaudes ar Itāliju, lai aizsargātos no šo imigrantu ieplūšanas Francijā. Tas ir radījis diplomātiskās nesaskaņas starp Franciju un Itāliju, kā arī uzjundījis asu viedokļu apmaiņu pārējo ES valstu starpā. Lasi

Lasītākais