Tweet
Foto:cobalt123

Pētījums: Kāds labums no Twitter? 

Autors:Nadja Hahn

Sociālo mediju lietošana sabiedriskajos medijos nav revolūcija. Tā ir evolūcija.
Kā sociālie mediji var noderēt žurnālistiem?
Lasi

Kruks 255x203

Rāmējumi u.t.t. u.tml. 44

Autors:Sergejs Kruks

Recenzija par grāmatu „LR 9. Saeimas vēlēšanu kampaņa: priekšvēlēšanu publiskā telpa” Lasi

Kresli 255x203(1)

Negodīga spēle 14

Autors:Jānis Juzefovičs

Latvijas žurnālistikas problēmas vislabāk var atrisināt tikai un vienīgi paši žurnālisti, sanākot kopā un vienojoties, kas profesijā ir pieņemams un kas nav. Lasi

Virini 255x203

No kā medijiem nav brīvības 16

Autors:Sergejs Kruks

Nebrīvie žurnālisti neveido radošo potenciālu, bet Latvijas presei šobrīd ir vajadzīgs tieši radošs uzrāviens — vairāk racionālas analīzes un gudru komentāru un mazāk kokainuma un hipotētisku scenāriju. Lasi

Ch 255x203(1)

Dzīvojot ar Hobsa mantiniekiem: dažu cilvēku uzskati uz Latvijas fona 15

Autors:Marija Golubeva

Neatkarīgi no tā, vai Jānis Šmits un viņa domubiedri Saeimā ir lasījuši Hobsa darbus, viņu argumentācija (brīvības bīstamības pamatojums caur valsts izdzīvošanas prioritāti) un atsevišķas iniciatīvas (Satversmes labojumi, ieviešot tajā pareizu laulības definīciju) kopumā iekļaujas Hobsa valsts filozofiskajā modelī. Lasi

Udenspludi2 255x203(1)

Politiķu radītā trokšņa ap(at)skurbums 5

Autors:Anda Rožukalne

Pārāk cītīga bija mediju iešana politiķu publicitātes kampaņu pavadā. Šāda prakse pirms vēlēšanām diemžēl atkārtojas, radot jautājumu, vai nav pienācis laiks mainīt pieeju no automātiskas bezdomu sekošanas uz skaidrošanu. Lasi

Timekl 255x203(1)

Lēti un (ne gluži) legāli: politiskā reklāma internetā 7

Autors:Providus

Interneta vides specifika ļauj salīdzinoši vienkārši izvairīties no finanšu kontroles: pastāv milzum daudz iespēju reklamēties par velti, ļoti lēti vai tā, ka naudas plūsmas nemaz netiek atspoguļotas dokumentācijā. Lasi

Klepja 255x203(1)

Kas ir kas jeb mediji kā partijas orgāni, klēpja sunīši, sargsuņi 3

Autors:Providus

Neitrālās, informējošās žurnālistikas lomas atbalstītāji citur pasaulē uzskata, ka darbošanās kādā partijā neizbēgami noved pie interešu konflikta vai mazina lasītāju uzticību žurnālista neitralitātei. Taču līdzās rodams jautājums par žurnālista kā jebkura pilsoņa brīvību paust viedokli, biedroties un būt politiski aktīvam, tātad būt partijā. Lasi

Paslepiesgulbis 255x203(1)

Mediju zemādas injekcijas 4

Autors:Anda Rožukalne

Sen pagājuši tie laiki, kad iespējamo slēpto reklāmu par labu politiķiem sagādāja kāds ne pārāk godīgs vai ne pārāk profesionāls žurnālists. Lēmumus par slēptās politiskās reklāmas formām un noteikumiem pieņem mediju vadītāji, tos ietekmē īpašnieki. Tāpēc sarunai par ētiku vajadzētu būt plašākai un jāietver mediju īpašnieku ētika. Lasi

Dseldren 255x203(1)

Mediju komercializēšanās fenomens 1

Autors:Providus

Žurnālistu no sociologa vai intelektuāļa atdala ļoti šaura robežlīnija – viņam ir jāprot savienot intelektuāļa spējas ar prasmi izklaidēt, padarot informāciju pievilcīgu un saprotamu, taču ne pliekanu. Lasi

Zupvirt 255x203

Radīts politiķu uzraudzībā 11

Autors:Providus

Raidījuma vai žurnāla izveidošana ir vēlēšanās gūt ietekmi un, pieļauju, ka arī vēlētāju simpātijas. Tāpēc ir īstais brīdis ļoti nopietni pirmo reizi Latvijā runāt par jēdzienu, kas citur pasaulē nav svešs – par izdevēja ētiku, principiem un atbildību. Lasi