Tweet
Foto:cobalt123

Pētījums: Kāds labums no Twitter? 

Autors:Nadja Hahn

Sociālo mediju lietošana sabiedriskajos medijos nav revolūcija. Tā ir evolūcija.
Kā sociālie mediji var noderēt žurnālistiem?
Lasi

Liela roka 255x203

Ņerusskij bunt* 5

Autors:Solvita Denisa - Liepniece

Patiess tautas protests pret valdošo politiku avīzēs tika nodēvēts par “provokāciju”. Un šoreiz tā bija “amerikāņu”, nevis “krievu” inspirēta. Lasi

Zabaks 255x203

„Garāža” — 2 4

Autors:Sergejs Kruks

„Plaisa” Latvijas mediju starpā turpināsies, jo joprojām nav skaidrības, par ko ir strīds. Komunikācijas kultūra neļauj oponentiem prognozēt citam cita rīcību, balstoties uz reiz paustām vērtībām. To spētu atrisināt žurnālistikas ētika. Lasi

Galva 255x203

Brīvība ķengāties 52

Autors:Kārlis Streips

Nenāktu par ļaunu, ja valsts noteiktu, ka vārdi, kuri ir nepieņemami televīzijā un radio, nav pieņemami arī internetā. Lasi

Robi 255x203

Lepnums un aizspriedumi 

Autors:Iveta Kažoka

Žurnālistiem būtu jāapzinās, ka Latvijas tiesnešiem šobrīd vēl nav skaidru vadlīniju tam, ko viņi drīkst un ko nedrīkst saskarsmē ar masu medijiem. Lasi

Merisana 255x203

Cilvēka tiesības uz informācijas nopludināšanu? 

Autors:Iveta Kažoka

Katru reizi, kad žurnālists izšķiras par konfidenciālas informācijas publiskošanu, viņš balansē uz likumpārkāpuma robežas. Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse šajos jautājumos nav konsekventa un viegli prognozējama. Lasi

Sejas%20veidosana 255x203

Cits Zatlers 2

Autors:Dmitrijs Petrenko

Krieviski rakstošie laikraksti ir centušies atrast kaut vai dažas pazīmes, kas liecinātu, ka Zatleru varētu uzskatīt par savējo, jo žurnālistiem ir apnicis, ka valdošie politiķi ar viņiem nerēķinās. Lasi

Vartsargs 255x203

2:0 vārda brīvības labā 1

Autors:Artūrs Kučs

Jaunākajā praksē Eiropas Cilvēktiesību tiesa ne vienmēr iezīmē skaidru robežu starp faktu un viedokli, bet izvērtē, vai apstrīdētajiem izteikumiem ir pietiekams faktiskais pamats. Lasi

Zinu lente 255x203

Ziņu aģentūras PR pavadā 24

Autors:Kaspars Rūklis

Latvijas ziņu aģentūras darbojas vairāk kā ziņu kanāli, kas uztver preses sekretāru piesūtīto informāciju un transformē to tālāk klientiem, īpašas pūles neveltot ziņu analīzei. Lasi

Grabeklis2 255x203

Sliktās ziņas 1

Autors:Jānis Juzefovičs

Politiķi pieņem lēmumus, kas ietekmē ikviena indivīda dzīvi, tāpēc īpaša pievēršanās politiskās dzīves notikumiem nav slikta žurnālistika. Slikta prakse ir nekritiski un pasīvi atspoguļot politiķu paziņojumus, nenodrošinot to analīzi un skaidrojumu. Lasi

Meitenite 255x203

Vienvirziena biļete uz otro pusi  30

Autors:Kārlis Streips

Kalvīša valdības augstprātība nav kas tāds, kam var pieslieties sevi cienoša žurnāliste, kura desmit gadus ir strādājusi tieslietu jomā, ceļot gaismā un kritizējot netīru darījumu shēmas, aplokšņu algas, politisko korupciju un citas nelikumības. Lasi