Skolēni nevis tikumīgāki, bet sliktāk izglītoti 1

Autors:Marta Herca, Marija Golubeva

Kas ir Jūlijas Stepaņenko rosināto grozījumu pamatā un kāpēc mēs runājam par tikumību, kamēr Eiropas valstīs runā par ētiku? Lasi

Zimju valoda 255x203

Izglītība klusumā 1

Autors:Providus

Kaut gan izglītības sistēmai vajadzētu nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem skolēniem neatkarīgi no tā, vai viņi ir dzirdīgi vai nedzirdīgi, 90% aptaujāto uzskata, ka nedzirdīgajiem jauniešiem nav tādas pat iespējas iegūt izglītību kā dzirdīgajiem. Lasi

0 atslegas roka 255x203

Sabiedrības vadības vasaras skola – jauns apmācības instruments pārvaldes darbiniekiem 1

Autors:Providus

Valsts pārvaldes straujā attīstība liek meklēt un ieguldīt arvien jaunus resursus apmācības programmās valsts pārvaldes darbiniekiem. Piesaistot Rietumu atzītākos pasniedzējus un apkopojot Latvijas un reģiona labāko praktisko pieredzi, ir radīts jauns apmācību instruments. Lasi

Article research

Pilsoniskā izglītība Eiropas skolās 

Autors:Providus

Šis pētījums apskata Eiropas Savienības valstu pieejas pilsoniskās izglītības ieviešanai sākumskolās, pamatskolās un vidusskolās 2004./2005.m.g. Pētījumā aplūkoti, piemēram, tādi jautājumi kā, vai pilsoniskā izglītība ir integrēta mācību programmā vai arī pasniegts kā atsevišķs priekšmets, kā skolnieki tiek novērtēti un kā tiek sagatavoti skolotāji sociālo zinību mācīšanā.
Lasi

Stadulaistisana 255x203

Pilsoniskā aktivitāte: viss sākas skolā 1

Autors:Providus

Būtiski, lai jau pirms jauno izglītības standartu ieviešanas iespējami lielāka skolotāju daļa būtu tai sagatavota gan idejiski, gan arī tehniski un metodiski. Paši skolotāji nav droši, ka ir jaunajai 1.septembra reformai gatavi. Lasi

Article research

Nedzirdīgo jauniešu uzskati par viņu integrācijas iespējām Latvijas izglītības sistēmā 

Autors:Krista Garkalne, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Socioloģijas bakalaure

Pētījuma mērķis ir izpētīt nedzirdīgo jauniešu iespējas integrēties Latvijas izglītības sistēmā, kā arī apzināt šķēršļus, kas kavē šo integrāciju. Pētījuma ietvaros tika aptaujāti nedzirdīgie jaunieši no Rīgas Raiņa 8.vakara vidusskolas un Alsviķu Arodapmācības un rehabilitācijas centra, kuri iegūst vidējo un profesionālo izglītību.
Lasi

Article research

Family background and schooling outcomes before and during the transition: Evidence from the Baltic countries 

Autors:Mihails Hazans, Olga Rastrigina and Ija Trapeznikova

Pētījumā tiek apskatīta vecāku izglītības un tautības ietekme uz bērnu tieksmi turpināt izglītību pēc pamatskolas un vidusskolas, salīdzinot situāciju Latvijā, Igaunijā un Lietuvā padomju laikā un pārejas periodā. Lasi

0 vagas 255x203

Quo vadis, izglītības kvalitāte Latvijā? 13

Autors:Providus

Latvija sadarbībā ar Pasaules Banku no 2000.gada sākuma līdz pērnā gada beigām ieguldīja kopumā 39,9 miljonus ASV dolāru (no tiem Latvijas līdzfinansējums bija 8,8 miljoni), īstenojot Izglītības sistēmas attīstības projektu (ISAP). Lasi

Rinkadancis 255x203

Diskusiju sērijas “Mazākumtautību izglītības un starpkultūru izglītības nākotne Latvijā” rezultāti 

Autors:Marija Golubeva

Tas, ka mazākumtautību izglītības reformas ieviešanas gaita tiek atšķirīgi vērtēta dažādās sabiedrības grupās un trūkst patiesa dialoga šajā jomā, nozīmē, ka saspīlējums būtu bijis mazāks, ja reformu ieviestu saskaņā ar komunikatīvās demokrātijas koncepciju Lasi

Topiks 255x203

Latviešu krievu valoda 11

Autors:Providus

Plašsaziņas līdzekļos bieži lasāmas diskusijas par to, cik svarīgi ir saglabāt latviešu valodas tīrību, kā piemērus piesaucot bezjēdzīgus aizguvumus no krievu vai angļu valodas, kroplīgas konstrukcijas un dīvainu „jauno leksiku”. Taču šai problēmai ir arī otra puse – proti, aizvien pamanāmāka latviešu valodas ietekme uz, piemēram, Latvijā dzīvojošo krievu valodu. Lasi

Runciszab 255x203

Politkorektums - multikulturālisma blakne 8

Autors:Providus

Neviens cits multikulturālās izglītības kritizējamais aspekts nav tik bēdīgi slavens, kā politkorektums. Netrūkst gadījumu, kad centieni nodrošināt mācību grāmatu satura daudzveidību kļuvuši par aklu cenzūru, iznīcinot jebkuras atsauksmes uz rasi, dzimumu, vecumu un etnisko izcelsmi. Lasi

Lasītākais