Skolēni nevis tikumīgāki, bet sliktāk izglītoti 1

Autors:Marta Herca, Marija Golubeva

Kas ir Jūlijas Stepaņenko rosināto grozījumu pamatā un kāpēc mēs runājam par tikumību, kamēr Eiropas valstīs runā par ētiku? Lasi

Gajejiem 255x203

Nacionālais attīstības plāns. Kā nolikt cilvēku centrā? 27

Autors:Karīna Janova

Nacionālais attīstības plāns paredz, ka par dzīves kvalitātes balstiem jākļūst izglītībai, uzņēmējdarbībai un pētniecībai. Jautājums ir, vai šis ir tāds attīstības modelis, kuram labprāt pakārtosim arī savas dzīves plānus un personības attīstības ceļu? Lai dotu iespēju diskutēt un izteikties par šiem un daudziem citiem jautājumiem portāls politika.lv un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija organizē sabiedrisko apspriedi. Lasi

Pirami 255x203

Latvijas zināšanu piramīda 9

Autors:Providus

Izglītība jāpiemēro sabiedrības attīstībām un prasībām. Tomēr nedrīkstam aizmirst, ka gan sabiedrībā, gan personībā visam jābūt līdzsvarā, un nevajadzētu tuvoties arī otram grāvim. Latvijai nav vajadzīgi roboti vai mankurti, bet vispusīgi izglītoti savas valsts patrioti un kultūras tradīciju pārmantotāji. Lasi

Graudkruz 255x203

Latvijas izglītības sistēmas ražīgums?! 7

Autors:Providus

NAP pietrūkst plašāka skatījuma – kādu mēs vēlamies redzēt mūsu sabiedrību vidējā un tālākā perspektīvā, un ar ko tieši mēs konkurēsim ar citām valstīm, lai piesaistītu izglītotos prātus savai zemei? Lasi

Bowl 255x203

Skola – etniskās nošķirtības uzturētāja vai pārvarētāja? 

Autors:Marija Golubeva

Tādu skolu sistēmas modeli, kurā vecāki, domājot par bērna nākotni, skolas izvēlē neaprobežotos tikai ar “latviešu” vai “krievu” skolām, nevar sasniegt ar mācību valodas proporcijas izmaiņām vien – tam ir nepieciešams laiks un plašāks līdzekļu repertuārs. Lasi

Zobenv 255x203

Vēstures stunda: patriotu kalve vai telpa diskusijām? 7

Autors:Providus

Kādi ir vēstures mācīšanas mērķi un kā no nākamā gada skolās vajadzētu mācīt Latvijas vēsturi – vai atbilstoši jaunajam standartam, par kuru šķēpus vēl lauž eksperti, un atsevišķā priekšmetā, kā politiski izlēmusi izglītības ministre Ina Druviete, vai tomēr kā daļu no vispārēja pasaules vēstures kursa, kā šobrīd? Lasi

Article research

Dažādības integrācija valsts vispārējās izglītības sistēmā 

Autors:Marija Golubeva

Pētījuma mērķis ir apzināt dažādības integrācijas paņēmienus citu Eiropas valstu izglītības politikā un praksē un, salīdzinot ar Latvijas vispārējās izglītības sistēmas situāciju un aktualitātēm, ieteikt veidus, kā pastiprināt dažādības un vienlīdzīgu iespēju principu atzīšanu Latvijas skolu sistēmas darbā. Tāpat tas norāda uz dažiem specifiskiem apstākļiem Latvijas skolu sistēmā, kurus, kā norāda intervētie politikas plānotāji un izglītības praktiķi, ir jāņem vērā, aplūkojot dažādības integrācijas iespējas Latvijā. Lasi

Logpiem 255x203

Latvijas vēstures mācīšana stereotipu gūstā 10

Autors:Providus

Latvijas sabiedrībā un pat pedagogu vidū dominē stereotips, ka nacionālo vēsturi var mācīt tikai divos veidos – kopā ar pasaules vēsturi vai atsevišķi. Šī primitīvā izpratne neatbilst Eiropas praksei, kur gandrīz katrai valstij ir atšķirīga pieeja. Jācer, ka arī mēs atradīsim savējo, kas atbildīs sabiedrības interesēm un vajadzībām. Lasi

Skatsvest 255x203

Latvijas vēsture - Krievijas vai Eiropas kontekstā? 17

Autors:Providus

Skola nedod pilsoņiem politiskus ideālus vai reliģisku ticību, bet gan līdzekļus, ar kuru palīdzību atklāt tos pašiem. Vairāk par visu, tās mērķis ir sniegt skepticismu, lai viņi ieietu dzīvē daudz vairāk spējīgi šaubīties nekā ticēt. Lasi

Cucin 255x203

Vai tiešām skopais maksā divreiz? 

Autors:Providus

Privātskolotājs vidusskolniekam – izskatās, ka tas vairs nav izņēmums. Vai nevajadzētu noskaidrot, kā privātskolotāju apmaksai izdoto naudu varētu novirzīt uzreiz skolām – ceļot skolotāju kvalifikāciju, piedāvājot modernākos mācību materiālus, nodrošinot individuālāku pieeju? Lasi

Article research

Privātskolotāju pakalpojumu lietojums vidusskolēnu vidū 

Autors:Dace Aizstrauta, Evita Leokena, vadītāja Indra Dedze

Pētījums sniedz informāciju par to, cik bieži un kādēļ vidusskolu absolventi meklē papildus izglītošanās kanālus ārpus skolas, lai arī vidējā izglītība ir bezmaksas. Pētnieki uzskata, ka šādi dati var atklāt problēmas un trūkumus izglītības sistēmā.
Lasi

Lasītākais