Article research

Baltijas valstu sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā: izvērtējums 

Autors:Jānis Kapustāns

Latvijas Ārpolitikas institūta publicētais izdevums sniedz apskatu par starptautisku semināru, kas notika 2001.gada 14.decembrī Rīgā. Semināra ziņojumu sagatavojis Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks Jānis Kapustāns. Lasi

Article research

Dzimumu lomu attēlojums mācību grāmatās latviešu valodā 2

Autors:Elizabete Pičukāne, Inese Ķīkule, Sonja Zemīte

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA Lasi

Article research

NVO ietekme uz likumdošanu Latvijā 

Autors:Atis Gailis, Alla Gavrilova, Ringolds Štāls

Projekta autoru mērķis bija noskaidrot kādas ir iespējas nevalstiskajām organizācijām ietekmēt Latvijas likumdošanu un līdzdarboties likumu tapšanas procesā. Lasi

Article research

Valoda. Latvijas iedzīvotāju aptauja. 2001. gada novembris; 2002. gada janvāris 

Autors:Dr. soc. Brigita Zepa, darba grupas vadītāja, Bac. soc. Karina Koļesņikova

Pētījuma ietvaros tika intervēti 2043 Latvijas iedzīvotāji 208 aptaujas punktos visā Latvijā. No visiem aptaujātajiem 1159 respondentam dzimtā valoda ir latviešu, 784 respondentiem - krievu valoda un 100 respondentiem - cita valoda. Lasi

Article research

Publiskās atbildības procedūras Latvijas politikā. Priekšziņojums 

Autors:Tālis Tisenkopfs, Valts Kalniņš

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA Lasi

Article research

Tiesu sistēmas informācijas caurredzamība 

Autors:-

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Eiropas Savienības Phare palīdzības projekta ietvaros ES un Latvijas eksperti sagatavoja pētījumu par tiesu informācijas caurredzamību Latvijā. Projekta mērķis ir, veicinot tiesu sistēmas caurredzamību un informācijas atklātību, samazināt potenciālos korupcijas riska faktorus.
Lasi

Article research

ASV Valsts departamenta ziņojums par cilvēktiesību stāvokli Latvijā, 2001 

Autors:Providus

ASV Valsts departamenta ziņojums par cilvēktiesību stāvokli Latvijā, 2001 Lasi

Article research

ES paplašināšanās ietekme uz kandidātvalstu lauksaimniecības tirgu un ienākumiem 

Autors:Providus

Eiropas Komisijas publiskotais pētījums ES paplašināšanās ietekme uz kandidātvalstu lauksaimniecības tirgu un ienākumiem (Analysis of the Impact on Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEECs) secina, ka dalība ES būtiski uzlabos kandidātvalstu lauksaimnieku stāvokli, neradot būtiskus tirgus kropļojumus paplašinātajā Eiropas Savienībā. Lasi

Article research

Cilvēktiesības Latvijā 2001. gadā 

Autors:Latvijas cilvēktiesību un etnisko studiju centrs

ZIŅOJUMA ANOTĀCIJA Lasi

Lasītākais