Article research

Vēlētāju informētība par LR 8. Saeimas vēlēšanām 

Autors:Latvijas Fakti

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

2002.gada jūnijā pēc Centrālās vēlēšanu komisijas pasūtījuma veiktā Latvijas faktu aptauja noskaidro pilsoņu informētību par 8.Saeimas vēlēšanu norises laiku, balsošanas kārtību, vēlētāju tiesībām, kā arī galvenajiem informācijas avotiem priekšvēlēšanu laikā. Aptaujā pēc stratificētās nejaušības principa iekļauti 1009 Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem.
Lasi

Article research

Bilingvālās izglītības ieviešanas izpēte. Skolotāju darbs 2000-2001 

Autors:Dace Markus, Andris Grīnfelds, Uldis Švinks

Izglītības un zinātnes ministrijas 2000. –2001. gada valsts pasūtītā pētījuma mērķis bija novērtēt mazākumtautību izglītības reformas procesu. Lasi

Article research

Politiskās elites rekrutācijas avoti Latvijā (7. Saeimas laikā) 

Autors:Gints Klāsons (bakalaura darbs)

ANOTĀCIJA Lasi

Article research

Alternatīvais ziņojums ANO par bērnu tiesību aizsardzības stāvokli Latvijā 1998.-2002. 

Autors:Providus

ZIŅOJUMA/PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Alternatīvais ziņojums ANO par bērnu tiesību aizsardzības stāvokli Latvijā 1998.–2002.
Lasi

Article research

Citizens as Partners: Information, Consultation and Participation in Policy-Making 

Autors:Providus

OECD salīdzinošs pētījums par vairāku OECD un Centrālās un Austrumeiropas valstu pieredzi sabiedrības iesaistīšanā dažādos politikas veidošanas posmos. Noderīgs informācijas avots gan politikas veidotājiem, gan arī pētniekiem. Lasi

Article research

Krievu un krievvalodīgo sabiedriskās organizācijas un Latvijas sabiedrības integrācijas jautājumi 2001. gadā (analīzes skatījums) 1

Autors:Vladislavs Volkovs, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks

Pārskata autors krievu sabiedrisko organizāciju darbībā saskata četrus dominējošos mērķus: Lasi

Article research

Korupcijas novēršanas politika Latvijā: problēmas un izredzes 

Autors:Valts Kalniņš

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Pētījuma mērķis ir analizēt trīs ar korupcijas novēršanu saistītus jautajumus: (1) interešu konfliktu regulējumu Latvijā, (2) īpašuma un ienākumu deklarēšanu un (3) korupcijas novēršanu publiskajā iepirkumā.
Lasi

Article research

Augstākās izglītības finansēšanas politika Latvijā no 1991. līdz 2001. gadam 

Autors:Rita Kaša, Maģistra darbs

Kvalifikācijas darbā, kas aizstāvēts Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļā 2002.gada jūnijā, izsekots augstākās izglītības finansēšanas politikas veidošanai laika posmā no 1991.gada līdz 2001.gadam. Tiek analizētas šajā laika posmā notikušās pārmaiņas augstākās izglītības finansēšanā, to atbilstība valdību izvirzītajiem mērķiem. Tāpat tiek apskatīta augstākās izglītības finansēšanas politikas veidošanā iesaistīto pušu (lēmumu pieņēmēju, augstskolu, studentu) attieksme pret darba kārtībā izvirzītajām reformām. Lasi

Article research

Kampaņa sabiedrības informēšanai un izpratnes veicināšanai par pilsonību. Novērtējums 

Autors:Ilze Brands Kehre

Kampaņa sabiedrības informēšanai un izpratnes veicināšanai par pilsonību ierosināja un vadīja Naturalizācijas pārvalde un EDSO Misija Latvijā (līdz mandāta beigām 2001. g. decembrī) sadarbībā ar Tieslietu ministrijas Integrācijas departamentu un UNDP Latvijā. Lasi

Article research

Valsts cilvēktiesību biroja 2001.gada ziņojums 

Autors:Providus

ZIŅOJUMA ANOTĀCIJA Lasi

Lasītākais