Article research

Etniskās proporcijas, nodarbinātība un diskriminācija Latvijā 

Autors:Artis Pabriks, SFL Sabiedriskās politikas analīzes stipendiāts, LCESC

Kopš Eiropas politiskās domas pirmsākumiem sabiedriski politiskā dzīve ir balstījusies uz principiem, kas noteic, ka visi cilvēki likuma priekšā ir vienlīdzīgi Lasi

Article research

Korupcijas uztveres indekss 2002 

Autors:-

KUI ir analītiska aptauja, kuras rezultāti iegūti apkopojot deviņu neatkarīgu institūciju 15 aptaujas. Transparency International sastāda KUI jau kopš 1995. gada, un tas sarindo valstis augošā secībā atkarībā no tā, cik lielā mērā valstī tiek uzskatīts, ka korupcija ir izplatīta ierēdniecībā un politikā. Aptaujās ir apkopoti sabiedrības, uzņēmēju un analītiķu sniegtie atzinumi. Valstīs, kas iekļautas rangu tabulā, ir notikušas vismaz trīs aptaujas. Latvijas novērtējuma veidošanā izmantotas četras aptaujas. Lasi

Article research

Bilingvālās izglītības ieviešanas analīze 

Autors:Baltijas Sociālo Zinātņu institūts

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, cik sekmīgi notiek bilingvālās izglītības ieviešana Latvijas mazākumtautību skolās, noteikt skolotāju, direktoru, skolēnu un viņu vecāku atbalstu IZM īstenotajam politikas procesam. Lasi

Article research

Postkomunistisko valstu korupcijas tipoloģija 2

Autors:Rasma Kārkliņa

ANOTĀCIJA

Raksta autore sniedz postkomunistiskajās valstīs sastopamās korupcijas tipoloģiju. Turklāt dažāda veida korumpētas darbības ir analizētas izejot no tā, cik lielu politisku kaitējumu tās nodara.
Lasi

Article research

Ielas bērni Latvijā: Problēmas un risinājumi 

Autors:Inga Lukašinska, SFL Sabiedriskās politikas analīzes stipendiāte

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA Lasi

Article research

Iestāšanās Eiropas Savienībā: Latvijas lauksaimniecības izaicinājums un iespējas. EK 2002 gada pozīcijas ietekmes analītisks vērtējums 

Autors:Andris Miglavs, Danute Jasjko, Valda Bratka, Evija Leoke, Edgars Selickis, Armands Vēveris, Liene Dambiņa, Ludmila Fadejeva, Guna Salputra, Daina Saktiņa

Pētījumā ir formulēti trīs atšķirīgi iestāšanās scenāriji (pieņemot, ka Latvija 2004. gadā kļūst par ES dalībvalsti) – Lasi

Article research

Sabiedrības uzskati atsevišķos integrācijas jautājumos. Latvijas iedzīvotāju aptauja 2

Autors:SKDS

Sabiedrības uzskati atsevišķos integrācijas jautājumos. Lasi

Logo fons

Latvijas iedzīvotāju aptaujas par politisko un ekonomisko situāciju valstī 

Autors:-

Dati kopš 2002. gada janvāra Lasi

Lasītākais