2368800194 1e1c7d277b
Foto:badbrother

Mentoringa prakses imigrantu nodarbinātībai Eiropā un Ziemeļamerikā 

Autors:Milica Petrovic

Pētījums analizē atbalsta programmu dažādās pieejas, panākumus un ilgtspējas priekšnoteikumus. Lasi

Article research

Irregular migration in the UK 

Autors:Macha Farrant, Clare Grieve, Dhananjayan Sriskandarajah

Nelegālā migrācijas tiek uzskatīta par svarīgu sabiedrības problēmu, vairāku iemeslu dēļ. Tas ir pierādījums, ka imigrācijas sistēma nav efektīga, nekontrolētā imigrantu plūsma ir potenciāls drauds valsts drošībai. Drošības draudi veicina bažas par starptautiskā terorisma klātbūtni, tādejādi daudzi migranti tiek izmantoti kā lētais darbaspēks, nepatiesi apvainoti un pazemoti. Lasi

Article research

Legal Migration: Time for Europe to Play Its Hand 

Autors:Stefano Bertozzi

Eiropas Komisija nesen no jauna uzsākusi debates par iespējamajiem imigrācijas likumu labojumiem, grozot noteikumus un procedūras iebraukšanai un dzīvošanai ES, kā arī pilnveidojot trešo valstu (ne-ES valstu) strādnieku tiesības. Lasi

Article research

One size fits all? Tailored integration policies for migrants in the European Union 

Autors:Elizabeth Collet

Pētījumā tiek apskatītas pašreizējās nacionālās un ES līmeņa rīcībpolitikas, salīdzinājumā ar reālo integrācijas nepieciešamību, apskatot tādas migrantu grupas kā pagaidu strādnieki, starptautiskie studenti un strādnieki no ES-8 valstīm (Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis, kuras pievienojās ES 2004.gada maijā). Lasi

Article research

‘Integration’ as a Process of Inclusion for Migrants? The case of Long-Term Residents in the EU 

Autors:Sergio CARRERA

Pašreizējā situācija, kad vienota ES imigrācijas politika joprojām atrodas tālu no realitātes, migrantu integrācijas programmu izstrāde ir izvirzīta par vienu no svarīgākajiem ES šī brīža uzdevumiem. Šajā ziņojumā ir kritiski izvērtēts, kādas varētu būt iespējamās sekas dažādos nacionālajos līmeņos pēc migrantu integrācijas programmu ieviešanas. Lasi

Article research

Migrants, Minorities and Education. Documenting Discrimination and Integration in 15 Members States of the EU 

Autors:Mickael Luciak

Eiropas Savienības salīdzinošā pētījuma mērķis bija migrantu un etnisko minoritāšu analīze izglītības sektora jomā, lai nodrošinātu Eiropas Kopienu un tās dalībvalstis ar informāciju, kā vislabāk nodrošināt cilvēku vienlīdzību, uzskatu dažādību un kā samazināt rasismu, diskrimināciju un citas atšķirīgu cilvēku grupu izslēgšanas formas. Pētījums ir balstīts uz 15 ES valstu ziņojumiem National Focal Points (NFPs), Racism and Xenophobia in Europe network vadībā, kā arī paša autora pētījumiem. Lasi

Pudele 255x203(1)

Migrācijas politizēšanas inde Konstitūcijai 3

Autors:Providus

Ja jūtīgais un daudzšķautņainais migrācijas fenomens būtu nauda, tad tā, domājams, būtu visplašāk pielietojamā konvertējamā valūta populistisku mērķu sasniegšanai visā Eiropā. Lasi

Gajputni 255x203(1)

Bez tabu par migrāciju 

Autors:Providus

Kādi ir iespējamie risinājumi nodarbinātības jomā? Darīt var daudz un dažādās jomās. Ārvalstu darbaspēka ievešana ir tikai viens no risinājuma variantiem. Lasi

Article article

Eiropas Komisijas otrais ikgadējais ziņojums par migrāciju un integrāciju 

Autors:Providus

Otrais ikgadējais ziņojums par Migrāciju un integrāciju. Lasi

Laimlaci 255x203(1)

Laimes Lāci gaidot jeb cilvēkresursu problēma partiju programmās 10

Autors:Providus

Lielākā daļa partiju apņemas cīnīties ar pašreizējās darba tirgus situācijas sekām, nevis cēloņiem. Tāpat partijas izvairās no imigrācijas jautājuma. Drosmīgākie sola pasargāt Latviju no “neeiropiešu imigrantiem”, nepiedāvājot citas alternatīvas darbaspēka trūkuma problēmai jau tuvākajiem četriem gadiem. Tā vietā tiek solīta nākotne, ko veidos inovācijas, tehnoloģijas un zināšanās balstīta ekonomika. Lasi

Article research

Latvijas imigrācijas politika: problēmas un perspektīvas 1

Autors:Ivars Indāns, Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks; ES darba tiesību regulējuma analīzi ir veikusi Rīgas Juridiskās augstskolas lektore, Lundas Universitātes doktorante Kristīne Krūma

Pētījumā ir analizēti trīs iespējamie imigrācijas politikas attīstības scenāriji, to priekšrocības un trūkumi, vadoties no ekonomiskās situācijas Latvijas darba tirgū, demogrāfijas aspektiem un sociāli politiskajiem faktoriem. Pētījumā ir analizēta Latvijai saistošā Eiropas Savienības migrācijas politika. Lasi