Ceps bilde

Rakstu krājums: Vai Eiropa piedzīvo demokrātijas krīzi? 

Autors:Rasmuss Filips Geks

Eiropas Savienībā ir demokrātijas problēma. Jau vairākus gadus pieaug aicinājumi būtiski mainīt Eiropas integrācijas projektu tieši demokrātijas trūkuma dēļ. Taču par spīti Brexit referendumam un galēji radikālo partiju panākumiem dažādās ES valstīs, no politikas veidotājiem ES līmenī joprojām trūkst konkrētu rīcībpolitikas piedāvājumu demokrātijas deficīta uzlabošanai. Lasi

Plakats 255x203

Vēlēšanas Vācijā – sabiedrisko attiecību neatvairāmais spēks 6

Autors:Providus

Šīs vēlēšanas uzskatāmi nodemonstrēja, ka pareiza reklāma, bet vēl svarīgāk – pareiza PR darbība nodrošina vēlamo iznākumu. Tādas lietas kā ideoloģija, ideālisms ir novecojušas. Vēlēšanu iznākumu izšķir pareizie izteikumi pareizajās vietās un otrādi. Lasi

Bernuzimej 255x203

Gads pēc 11.septembra: ASV nevajadzētu rīkoties vienpusēji 2

Autors:Providus

Ir jāpiekrīt, ka “globālā pasaule nav mainījusi faktu, ka pasaulē neko nav iespējams veikt bez ASV. Un jaunu aktieru daudzpusība nozīmē, ka ir ļoti maz tā, ko ASV var izdarīt vienas pašas.” Lasi

Dzirnas 255x203

Kas notiks ar Baltijas valstu un Ziemeļvalstu sadarbību? 

Autors:Providus

Kad, cerams, izlīdzināsies Ziemeļvalstu un Baltijas valstu ekonomiskās attīstības līmeņa milzīgās atšķirības, vienpusējās atkarības attiecības pamazām nomainīs savstarpējās atkarības attiecības, un Eiropas “Ziemeļu klubu” veidos līdzvērtīgu partneru astoņnieks. Lasi

Article research

Iestāšanās Eiropas Savienībā: Latvijas lauksaimniecības izaicinājums un iespējas. EK 2002 gada pozīcijas ietekmes analītisks vērtējums 

Autors:Andris Miglavs, Danute Jasjko, Valda Bratka, Evija Leoke, Edgars Selickis, Armands Vēveris, Liene Dambiņa, Ludmila Fadejeva, Guna Salputra, Daina Saktiņa

Pētījumā ir formulēti trīs atšķirīgi iestāšanās scenāriji (pieņemot, ka Latvija 2004. gadā kļūst par ES dalībvalsti) – Lasi

Lseta 255x203

Kā partijas zemniekus aizstāvēs 1

Autors:Kristīne Gaugere

Vai fakts, ka pēc iestāšanās ES pat pie Latvijai vislabvēlīgākā scenārija vismaz pusei lauksaimniecībā nodarbināto būs jāpamet saimniekošana, ir sasaistāms ar partiju solīto “zemnieku interešu aizstāvību”? Lasi

Nak

Eiropas nākotnes pilsoņi – par demokrātiju 

Autors:Providus

Pašreiz diskusija par Eiropas Konstitūciju ir elites diskusija, kurā piedalās tikai politiskās, juridiskās vai akadēmiskās aprindas. Mēs ieradāmies Konventā kā pilsoņi - bez partiju vai valdības mandāta un atvērtā saruna ļāva atkal noticēt, ka ES ir domāta tās pilsoņiem. Lasi

Blurs 255x203

Prāga: galapunkts vai pietura? 4

Autors:Providus

Pret jaunām politiskām prasībām ir tikai vienas zāles - konsekventa nostāja principiālos valsts iekšpolitikas jautājumos. Latvijai jau tagad vajadzētu izlemt, par ko pēc NATO Prāgas sanāksmes esam gatavi kaulēties un par ko - nē Lasi

Balons 255x203

Eiropas nākotnes politiķi – par federāciju 6

Autors:Providus

Eiropas jaunieši bijuši drošāki vienā jomā – skaidri paziņojot, ka Eiropas nākotne ir federatīva. Vienlaikus jāatzīst, ka Eiropas Jauniešu konventā trūcis jaunu ideju un konkrētu risinājumu, turklāt kandidātvalstu jaunieši izrādās pasīvi. Lasi

Bumbas 255x203

Valdība bez komunikāciju stratēģijas. Latvija bez ES?  7

Autors:Providus

Valdība uzsākusi sabiedrības informēšanu par Latvijas iestāšanos ES jau 1998.gadā, taču no sabiedriskās domas aptauju rezultātiem neizriet, ka valdības darbība būtu iespaidojusi sabiedrības atbalsta pieaugumu. Vai pašreizējā pieeja komunikācijā ar sabiedrību nav steidzami jāmaina? Lasi

Asmus 255x203

Draudi Baltijā ir gandrīz novērsti (intervija ar R. Asmusu) 

Autors:Rita Kaša

Es labāk izvēlos tās problēmas, kas nāk līdz ar NATO paplašināšanu, nevis tās, kuras kādu dienu var rasties tāpēc, ka NATO nav paplašināta. Nedomāju, ka mani krievu draugi, kas saka: “Labi, paplašiniet NATO! Tā sabruks!”, tam patiešām tic. Es arī neticu. Lasi