Ceps bilde

Rakstu krājums: Vai Eiropa piedzīvo demokrātijas krīzi? 

Autors:Rasmuss Filips Geks

Eiropas Savienībā ir demokrātijas problēma. Jau vairākus gadus pieaug aicinājumi būtiski mainīt Eiropas integrācijas projektu tieši demokrātijas trūkuma dēļ. Taču par spīti Brexit referendumam un galēji radikālo partiju panākumiem dažādās ES valstīs, no politikas veidotājiem ES līmenī joprojām trūkst konkrētu rīcībpolitikas piedāvājumu demokrātijas deficīta uzlabošanai. Lasi

Atrapalidziba 255x203

Negribīga dalīšanās 

Autors:Ieva Strode

Latvijas sabiedrības uzskati par palīdzību citām valstīm ir pretrunīgi: tā tiek atbalstīta, bet samērā izplatītas ir bažas, ka tādējādi tiek atņemti līdzekļi, kas vajadzīgi pašiem. Lielāks atbalsts ir īslaicīgai palīdzībai ārkārtas situācijās, nevis attīstības sadarbībai. Lasi

Rudzlauk 255x203

Attīstības lielceļš  1

Autors:Vita Tērauda

ANO Attīstības programma (UNDP) Latvijā darbojās no 1992. līdz 2005. gadam, sniedzot atbalstu valsts pārejas periodā un ieguldījumu tautas attīstībā. Noslēdzoties programmas darbam, aizvadītā laika būtiskākos ieguvumus komentē bijušie UNDP pārstāvji Latvijā, Tautas attīstības pārskatu galvenie redaktori, kā arī valsts pārvaldes institūciju un nevalstiskā sektora pārstāvji, kas bijuši UNDP sadarbības partneri. Lasi

Liela 255x203sungor

“Ak tad pateicoties jums Latvijā diskriminē krievus?!” (intervija ar Aleksandru Sungurovu) 

Autors:Providus

Man ir žēl, ka ir tik daudz dumju cilvēku, jo gudri cilvēki no Krievijas nebaidās. Tas, ka virknes valstu intelektuāļi nodarbojas ar briesmīgās Krievijas tēla radīšanu, ir nopietna problēma, jo – ja visi pasaulē domās, ka Krievija ir briesmīga, tad tā arī būs Lasi

Article research

Sabiedrības attieksme pret attīstības sadarbību 

Autors:SKDS

SKDS aptauja rāda, ka gada laikā pozitīvāks kļuvis Latvijas iedzīvotāju viedoklis par to, vai Latvijai ir jāsniedz palīdzība trūcīgākām un mazāk attīstītām valstīm – 2005.gadā tam piekrituši 44% aptaujāto (2004.gadā 38%), bet nav piekrituši 44% (51%). Lasi

Dot 255x203

Dodot gūtais neatņemams jeb sadarbība attīstībai 

Autors:Providus

Efektīvai attīstības palīdzībai nepieciešami ne tikai resursi, bet arī pienācīgs analītiskais un projektu ieviešanas atbalsts, ko ideālā gadījumā jāspēj nodrošināt valstij. Iespējams, šīs funkcijas ir lietderīgi apvienot aģentūrā, kas darbotos valdības padotībā. Lasi

Roklauz 255x203

Latvijas (reāl)ārpolitika 2

Autors:Kristīne Gaugere

Reālpolitikas pieejas pretruna ar Latvijas Ārpolitikas pamatvirzieniem – gan spēkā esošo dokumentu, gan jauno projektu – ir acīmredzama. Tomēr izskatās, ka šī pieeja, kas ir izdevīga ietekmīgām valstīm, tiek Latvijā praktizēta. Lasi

Sahss 255x203

Starptautiskā drošība un mazo valstu loma ANO 

Autors:Providus

Vai mazas valstis var ietekmēt ANO, izmantojot reģionālo Ziemeļu-Baltijas sadarbību un Eiropas Savienību? Vai ANO reforma jāuztver kā brīnumlīdzeklis, vai jāvienojas, ka starptautiskās drošības garantēšanā ir iespējama darba dalīšana? Par to diskutē Latvijas, Zviedrijas un Norvēģijas diplomāti un politikas analītiķi*. Lasi

Paplate 255x203

NVO – atslēgas elements attīstības sadarbībā 

Autors:Providus

Latvijas nevalstiskās organizācijas iesaistījās attīstības sadarbībā jeb palīdzības sniegšanā mazāk attīstītām valstīm vēl pirms Latvijas valsts bija formulējusi prioritātes šajā politikā. Pērn izveidotā Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) apvieno vairāk nekā 20 šajā jomā aktīvas nevalstiskās organizācijas. Kādas ir NVO priekšrocības, kā veidojas sadarbība ar valdību un starptautiskajiem partneriem un kādas grūtības vēl jāpārvar nākotnē – par to šajā diskusijā. Lasi

Rawandoozi 255x203

Uz naža asmens (intervija ar Žannu Al-Ravandozi) 

Autors:Providus

Pirmo reizi biju cietumā vēl kā vidusskolniece. Cietumi bija pārpildīti, tāpēc mūs turēja sporta klubā, gulējām uz boksa ringu koka grīdas. Kur vien Latvijā redzu koka grīdas, tas man atgādina par manu pirmo ieslodzījumu. Lasi

Rondeli 255x203

Ciniskie optimisti (intervija ar Aleksandru Rondeli) 1

Autors:Providus

Gruzijas priekšā ir tik nopietns uzdevums, ka mēs sajuksim prātā, ja pārāk nopietni to uztversim! Mēs nebūsim dzīvotspējīga nācija, ja nebūsim demokrātiska valsts. Tas ir izdzīvošanas jautājums. Lasi

Lasītākais