Konference (2)

Video par to, kā pilsoniskajam aktīvistam saorganizēt protesta pasākumu 

Autors:Providus

Par to, kā pilsoniskajam aktīvistam saorganizēt protesta pasākumu. Lasi

0 kukuli 255x203

Kāpēc ārsti neņem kukuļus? 1

Autors:Andrejs Judins

Kāpēc zilās formas valkātajam, kas prasa piecus latus par ātruma pārsniegšanas nepamanīšanu, draud cietumsods līdz desmit gadiem, bet personai baltajā mediķa tērpā par naudas izspiešanu no slima cilvēka – rājiens? Valsts nedrīkst dot cilvēkam varu un neparedzēt atbildību par tās ļaunprātīgu izmantošanu. Lasi

Article article

Nozīmīgs notikums korupcijas novēršanas tiesiskā regulējuma un prakses veidošanā 

Autors:Providus

Recenzija Valta Kalniņa pētījumam “Korupcijas novēršanas politika Latvijā. Problēmas un izredzes” Lasi

Gruzins 255x203

Tiesnešus jāmāca domāt 

Autors:Providus

Zviedrijā pastāv neoficiāla, pašu tiesnešu izstrādāta sodu skala – kāds sods par kādu narkotiku daudzumu un veidu būtu piemērojams. Man šķiet, mēs Augstākajā tiesā visi esam gatavi piedalīties šādas skalas izstrādes darbā. Lasi

Zobi 255x203

Instrumenti pret korupciju – neasi 

Autors:Providus

Lai cik kompetenta būtu KNAB vadība un lieli biroja resursi, efektīvam darbam būs nepieciešama konsekventa valsts amatpersonu interešu konfliktu novēršana un iespēja aizdomu gadījumā noskaidrot fizisko personu mantas izcelsmi. Likumi šajā ziņā ir ar robiem. Lasi

Article article

Recenzija pētījumam "Korupcijas novēršanas politika Latvijā" 

Autors:Providus

Recenzija pētījumam "Korupcijas novēršanas politika Latvijā. Problēmas un izredzes" Lasi

Article research

Korupcijas novēršanas politika Latvijā: problēmas un izredzes 

Autors:Valts Kalniņš

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Pētījuma mērķis ir analizēt trīs ar korupcijas novēršanu saistītus jautajumus: (1) interešu konfliktu regulējumu Latvijā, (2) īpašuma un ienākumu deklarēšanu un (3) korupcijas novēršanu publiskajā iepirkumā.
Lasi

Aksenoka 255x203

Tiesu neatkarība - no kā? 

Autors:Providus

Es spriedumu vadlīniju praksei piekristu, bet domāju, ka mūsu tiesa diezin vai piekritīs. Tūlīt sekotu atruna, ka nedrīkst iejaukties tiesu varas kompetencē. Bet tiesa nevar būt neatkarīga no sabiedrības vērtējuma un viedokļa. Lasi

Vagas 255x203

Kā izskaust neizprotamus tiesu spriedumus? 3

Autors:Providus

ASV tiesas spriedumi balstās uz vadlīnijām, kas paredz nelielu iespējamā soda diapazonu atkarībā no nozieguma smaguma un vainīgā iepriekšējās sodāmības. Sarūk korupcijas risks, jo iespējas samazināt sodu ir niecīgas, bet atkāpe no vadlīnijām nozīmē lietas pārbaudi. Lasi

Durvis 255x203

Ilgi gaidām ātru tiesas spriedumu izpildi! 

Autors:Providus

Igauņi pārņēma Latvijā izstrādāto Zvērinātu tiesu izpildītāju likumprojektu, ātri to apstiprināja un tagad jau ir pabeiguši šo reformu. Rezultāti? Piemēram, administratīvajās lietās 2000.g. jūnijā piedzīti 785 tūkstoši kronu, bet pēc gada – 3,2 miljoni. Lasi

Karklina 255x203

Radoši pieiet korupcijai 3

Autors:Providus

Korupcijas novēršanas birojam nav jābūt sterilai valsts iestādei. Tas var būt kā centrs, kas runā tautas vārdā, aicina cilvēkus piedalīties. Vai tā būs, ir grūti spriest, izlasot jauno likumu, kas tapis starptautiska spiediena rezultātā un formulē pārāk birokrātisku pieeju. Lasi

Lasītākais