Konference (2)

Video par to, kā pilsoniskajam aktīvistam saorganizēt protesta pasākumu 

Autors:Providus

Par to, kā pilsoniskajam aktīvistam saorganizēt protesta pasākumu. Lasi

Article research

Starptautiskā pieredze tiesnešu mācību jomā un rekomendācijas institucionālā modeļa izveidei Latvijā 

Autors:Kristīne Strada - Rozenberga

Ziņojumi “Ziņojums par esošo tiesnešu mācību institucionālo modeli Latvijā”, “Ziņojums par tiesnešu mācību iespējamo institucionālo modeļu aprisēm”, “Starptautiskā pieredze tiesnešu mācību jomā un rekomendācijas institucionālā modeļa izveidei Latvijā” ir tapuši Tieslietu ministrijas un ANO Attīstības programmas projekta "Atbalsts tiesu sistēmai" cilvēkresursu plānošanas un vadības komponentes ietvaros. Lasi

Burkani 255x203

Tiesnešu ētikas komisija – palīgs vai soģis? 

Autors:Providus

Pastāv visai maz ārēju apstākļu, kas veicinātu tiesnešu vēlmi paaugstināt tiesu varas prestižu. Līdz ar to ir grūti prognozēt, vai šobrīd tiesneši uzņemtos iniciatīvu izskaidrot sabiedrībai savas darbības ētiskos aspektus. Lasi

Article research

Korupcijas uztveres indekss 2003 

Autors:Providus

KUI ir analītisks indekss, kura rezultāti 2003. gadā iegūti apkopojot trīspadsmit neatkarīgu institūciju 17 aptaujas. Transparency International sastāda KUI jau kopš 1995. gada, un tas sarindo valstis augošā secībā atkarībā no tā, cik lielā mērā valstī tiek uzskatīts, ka korupcija ir izplatīta ierēdniecībā un politikā. Aptaujās ir apkopoti plašākas sabiedrības, uzņēmēju un analītiķu sniegtie atzinumi. Valstīs, kas iekļautas rangu tabulā, ir notikušas vismaz trīs aptaujas. Latvijas novērtējuma veidošanā 2003. gada indeksā izmantotas septiņas aptaujas. 2003. gadā Latvija saņēmusi 3,8 punktu vērtējumu pēc 10 ballu skalas, kas ir uzlabojums par 0,1 punktu salīdzinājumā ar 2002. gadu. Lasi

1 calisi 255x203

Devolūcija un revolūcija 5

Autors:Providus

KNAB vadītāja iecelšanā vismaz likuma burts ir ievērots precīzi. Taču tā ir “avārijas” gadījumiem noteiktā kārtībā. Tieši premjera ziņā būtu veicināt biroja vadītāja apstiprināšanu likumā noteiktajā kārtībā. Politiskā loģika prasa to paveikt šīs valdības pilnvaru laikā. Lasi

Lielgabal 255x203

Repšes “Friendly fire”* un korupcijas novēršanas stūrakmeņi 12

Autors:Providus

Latvijā parādījusies iespēja izcīnīt kauju par neatgriezeniskām pārmaiņām korupcijas jomā. Bet būs vajadzīga liela armija, daudz lielāka par KNAB. Repšem ir laba iespēja visus mobilizēt, tikai jāmācās tēmēt prasmīgāk, bez civilajiem upuriem. Lasi

Article research

Tiesnešu mācību programmu novērtējums un jaunu programmu izstrāde 

Autors:M.soc.Linda Grīnberga, M.iur.Uldis Ķinis;

Ziņojums ir tapis Tieslietu ministrijas un ANO Attīstības programmas projekta "Atbalsts tiesu sistēmai" cilvēkresursu plānošanas un vadības komponentes ietvaros. Lasi

Article research

Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā 

Autors:Ivo Alehno

ANOTĀCIJA

Sērijā “Latvijas Vēstneša bibliotēka” ir iznākusi Eiropas Savienības tiesību jautājumiem veltīta grāmata “Eiropas tiesību īstenošana Latvijā”. Grāmatas sagatavošanā ir piedalījušies deviņi Latvijas juristi, kuru darba specifika ir saistīta ar Eiropas Savienības tiesībām. Tāpēc grāmata ir veidota kā vairāku patstāvīgu tematisku nodaļu apkopojums, kurās autori analizē Eiropas Savienības tiesību ietekmi uz dažādām Latvijas tiesību sistēmas daļām.
Lasi

Article article

2003. gadā KNAB nomainās vairāki pagaidu vadītāji 

Autors:Providus

2003. gadā KNAB nomainās vairāki pagaidu vadītāji — Rūdolfs Kalniņš, Alvis Vilks un Juta Strīķe, kurai premjers Einars Repše sniedza lāča pakalpojumu, personiski ievedot birojā. Lasi

Kase 255x203

Cik maksās valsts nodarīts kaitējums indivīdam? 3

Autors:Providus

Likumdevējs ir dilemmas priekšā – noteikt bezlimita valsts atbildību par iestāžu un amatpersonu prettiesisku darbību, tādējādi ar neprognozējamiem zaudējumu atlīdzinājuma prasījumiem apdraudot valsts budžetu, vai arī noteikt valsts atbildības limitus un, iespējams, tādējādi pārkāpjot Satversmi. Lasi

D volliss 255x203

Mani neinteresē grūtības, bet rezultāts 2

Autors:Providus

Tas vienmēr ir bijis mans ieteikums, ka KNAB direktoram jānāk no ārzemēm. Turklāt ne tikai direktoram, bet arī nodaļu vadītājiem. Vismaz trīs gadus šiem ārzemniekiem ir jāvada birojs, lai tā darbinieki tiktu pienācīgi atlasīti un apmācīti. Lasi

Lasītākais