Cover 01

Publicēts Izvērtējuma ziņojums par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā no 2017.-2019.gadam 

Autors:Agnese Lāce, Andris Šuvajevs

Domnīca PROVIDUS informē par jaunākajiem secinājumiem par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā. Lasi

Article research

Čigāni Latvijā 110

Autors:Sarmīte Dukāte (pētījums veikts diplomdarba ietvaros SDSPA "Attīstība")

Pētījums atklāj čigānu tautības specifiku, sabiedrības attieksmi un stereotipus par tiem, kā arī šo stereotipu veidošanās cēloņus. Lasi

Article research

Etniskās proporcijas, nodarbinātība un diskriminācija Latvijā 

Autors:Artis Pabriks, SFL Sabiedriskās politikas analīzes stipendiāts, LCESC

Kopš Eiropas politiskās domas pirmsākumiem sabiedriski politiskā dzīve ir balstījusies uz principiem, kas noteic, ka visi cilvēki likuma priekšā ir vienlīdzīgi Lasi

Article research

Bilingvālās izglītības ieviešanas analīze 

Autors:Baltijas Sociālo Zinātņu institūts

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, cik sekmīgi notiek bilingvālās izglītības ieviešana Latvijas mazākumtautību skolās, noteikt skolotāju, direktoru, skolēnu un viņu vecāku atbalstu IZM īstenotajam politikas procesam. Lasi

Article research

Ielas bērni Latvijā: Problēmas un risinājumi 

Autors:Inga Lukašinska, SFL Sabiedriskās politikas analīzes stipendiāte

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA Lasi

Article research

Sabiedrības uzskati atsevišķos integrācijas jautājumos. Latvijas iedzīvotāju aptauja 2

Autors:SKDS

Sabiedrības uzskati atsevišķos integrācijas jautājumos. Lasi

Article research

Bilingvālās izglītības ieviešanas izpēte. Skolotāju darbs 2000-2001 

Autors:Dace Markus, Andris Grīnfelds, Uldis Švinks

Izglītības un zinātnes ministrijas 2000. –2001. gada valsts pasūtītā pētījuma mērķis bija novērtēt mazākumtautību izglītības reformas procesu. Lasi

Article research

Alternatīvais ziņojums ANO par bērnu tiesību aizsardzības stāvokli Latvijā 1998.-2002. 

Autors:Providus

ZIŅOJUMA/PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Alternatīvais ziņojums ANO par bērnu tiesību aizsardzības stāvokli Latvijā 1998.–2002.
Lasi

Article research

Krievu un krievvalodīgo sabiedriskās organizācijas un Latvijas sabiedrības integrācijas jautājumi 2001. gadā (analīzes skatījums) 1

Autors:Vladislavs Volkovs, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks

Pārskata autors krievu sabiedrisko organizāciju darbībā saskata četrus dominējošos mērķus: Lasi

Lasītākais