Cover 01

Publicēts Izvērtējuma ziņojums par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā no 2017.-2019.gadam 

Autors:Agnese Lāce, Andris Šuvajevs

Domnīca PROVIDUS informē par jaunākajiem secinājumiem par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā. Lasi

Article research

Sieviete uzņēmējdarbībā 5

Autors:Latvijas fakti

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA Lasi

Article research

Latvijas etnisko minoritāšu politiskās orientācijas un kultūras dzīves evolūcija sabiedrības integrācijas sākuma posmā 1

Autors:Tatjana Liguta, Leo Dribins, Vladislavs Volkovs, Valters Ščerbinskis

Latvijas etnisko minoritāšu politiskās orientācijas un kultūras dzīves evolūcija sabiedrības integrācijas sākuma posmā Lasi

Article research

Bilingvālā izglītība Latvijā: starptautiskā ekspertīze 1

Autors:Pīters Batelāns, Ludmila Čumaka, Marks Djačkovs, Fransuā Grins, Alekss Hauzens, Alans N. Kraufords, Kārena M. Pedersena, Jekaterina Protassova, Irēna Švoba, Iveta Silova

Krājumā “Bilingvālā izglītība Latvijā: starptautiskā ekspertīze” atzīti bilingvālās izglītības speciālisti izvērtē Latvijā izveidotos bilingvālās izglītības modeļus un to ietekmi uz sabiedrības integrāciju Latvijā. Krājumā apkopoti deviņi ekspertu raksti.
Lasi

Article research

Uzskati par sabiedrības integrētību un saliedētību Latvijā 

Autors:SKDS

Vai sabiedrību var uzskatīt par integrētu un saliedētu? Lasi

Article research

Iedzīvotāju integrācija: sabiedriskās aktivitātes 

Autors:SKDS

Kādās sabiedriskajās aktivitātēs cilvēki piedalās, pavadot brīvo laiku, kādus paņēmienus mēdz izmantot, lai risinātu savas, tuvāko cilvēku vai visas sabiedrības problēmas? Lasi

Article research

Attieksme pret atsevišķiem ar integrāciju saistītiem jautājumiem 1

Autors:SKDS

Cik liela ietekme uz iedzīvotāju ikdienas dzīvi ir nacionālajam aspektam? Lasi

Lasītākais