Capture2

Konference "Piecgades gūtās mācības Eiropas patvēruma sistēmas vadībā: kā īstenot veiksmīgu integrācijas stratēģiju" 

Autors:Providus

NIEM ir sešu gadu ilgs starptautisks projekts, kura mērķis ir labāk sagatavot ES dalībvalstis starptautiskās aizsardzības saņēmēju (SAS) uzņemšanai un sekmēt mērķa grupas iekļaušanos vietējā sabiedrībā, stiprinot SAS uzņemšanā un iekļaušanas veicināšanā iesaistīto institūciju kompetenci un kvalitāti. Konflikta situācijas mēdz ieilgt un šobrīd vidēji paiet 17 gadi pirms bēgļiem, kas bēg no pilsoņu kariem, rodas iespēja atgriezties mājās. Tāpēc SAS ilgtermiņa integrācija ir vienīgais risinājums un rada tūlītēju izaicinājumu Eiropas sabiedrībām.
Lasi

Article research

Sieviete uzņēmējdarbībā 5

Autors:Latvijas fakti

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA Lasi

Article research

Latvijas etnisko minoritāšu politiskās orientācijas un kultūras dzīves evolūcija sabiedrības integrācijas sākuma posmā 1

Autors:Tatjana Liguta, Leo Dribins, Vladislavs Volkovs, Valters Ščerbinskis

Latvijas etnisko minoritāšu politiskās orientācijas un kultūras dzīves evolūcija sabiedrības integrācijas sākuma posmā Lasi

Article research

Bilingvālā izglītība Latvijā: starptautiskā ekspertīze 1

Autors:Pīters Batelāns, Ludmila Čumaka, Marks Djačkovs, Fransuā Grins, Alekss Hauzens, Alans N. Kraufords, Kārena M. Pedersena, Jekaterina Protassova, Irēna Švoba, Iveta Silova

Krājumā “Bilingvālā izglītība Latvijā: starptautiskā ekspertīze” atzīti bilingvālās izglītības speciālisti izvērtē Latvijā izveidotos bilingvālās izglītības modeļus un to ietekmi uz sabiedrības integrāciju Latvijā. Krājumā apkopoti deviņi ekspertu raksti.
Lasi

Article research

Uzskati par sabiedrības integrētību un saliedētību Latvijā 

Autors:SKDS

Vai sabiedrību var uzskatīt par integrētu un saliedētu? Lasi

Article research

Iedzīvotāju integrācija: sabiedriskās aktivitātes 

Autors:SKDS

Kādās sabiedriskajās aktivitātēs cilvēki piedalās, pavadot brīvo laiku, kādus paņēmienus mēdz izmantot, lai risinātu savas, tuvāko cilvēku vai visas sabiedrības problēmas? Lasi

Article research

Attieksme pret atsevišķiem ar integrāciju saistītiem jautājumiem 1

Autors:SKDS

Cik liela ietekme uz iedzīvotāju ikdienas dzīvi ir nacionālajam aspektam? Lasi

Lasītākais