Cover 01

Publicēts Izvērtējuma ziņojums par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā no 2017.-2019.gadam 

Autors:Agnese Lāce, Andris Šuvajevs

Domnīca PROVIDUS informē par jaunākajiem secinājumiem par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā. Lasi

Article research

Valoda. Latvijas iedzīvotāju aptauja. 2001. gada novembris; 2002. gada janvāris 

Autors:Dr. soc. Brigita Zepa, darba grupas vadītāja, Bac. soc. Karina Koļesņikova

Pētījuma ietvaros tika intervēti 2043 Latvijas iedzīvotāji 208 aptaujas punktos visā Latvijā. No visiem aptaujātajiem 1159 respondentam dzimtā valoda ir latviešu, 784 respondentiem - krievu valoda un 100 respondentiem - cita valoda. Lasi

Varpas 255x203

Zināšana, lietošana un prestižs aug! 3

Autors:Providus

Latvijā dzīvojošie cittautieši visbiežāk runā latviski divās situācijās – ja tos uzrunā latviešu valodā un ja sarunu biedrs nesaprot krieviski. Šis fakts norāda, ka pašiem latviešiem konsekventi jārunā latviski, lai uzlabotu latviešu valodas vidi. Lasi

Grusk zarins 255x203

Ministrijas kopdarbs un sabiedrības “nekas” 1

Autors:Providus

Pievēršot pārāk lielu uzmanību bilingvālajai izglītībai, ar to saprotot izglītošanu krieviski un latviski, mēs negatīvi ietekmētu jaunās paaudzes izredzes iegūt darba tirgum atbilstošu kvalifikāciju augstskolās. Lasi

Traktors 255x203

Skola – balsts ilgtspējīgai pašvaldībai 

Autors:Providus

Jaunajos decentralizācijas apstākļos pašvaldībām jāuzņemas arvien lielāka atbildība par izglītību. Tāpēc ir svarīga pašvaldības sadarbība ar skolu, lai cilvēku vēlmi pēc iespējami kvalitatīvas izglītības sabalansētu ar pašvaldību iespējām to realizēt. Lasi

0 lelle 255x203

Ko diktē "Podkolzina"? 5

Autors:Providus

Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir pateikusi, ka valsts var izvirzīt deputāta kandidātiem prasību pārvaldīt latviešu valodu. Tātad šis spriedums neprasa vēlēšanu likuma maiņu, taču to liek citi apsvērumi un citas saistības. Lasi

Kusins 255x203

Trīs rakstām, pieci prātā? 

Autors:Ieva Raubiško

Saeimas deputātu zvēresta projektā pagaidām nav elementa, kas parasti sastopams citās valstīs - deputāta solījuma pēc vislabākās sirdsapziņas ievērot vēlētāju intereses. Toties netipisks elements ir valsts valodas nosacījums - tā ir Latvijas īpatnība.

Intervija ar Saeimas Juridiskā biroja vadītāju Gunāru Kusiņu
Lasi

Zalasacis 255x203

Kopīgs eksāmens skolai un augstskolai 3

Autors:Providus

Sabiedrība pastiprināti jāinformē par jaunajiem uzņemšanas principiem, jo līdz šim brīvā studiju izvēle turpmāk būs ierobežota ar to vidusskolas centralizēto eksāmenu komplektu, kurus reflektants būs nokārtojis. Lasi

Byebye 255x203

Partnerība, spiediens, auklēšanās... 1

Autors:Providus

Jautājumu, vai pirms iestāšanās ES un NATO netiks izvirzītas vēl kādas nezināmas prasības, var demistificēt, ja iemācītos labāk ieklausīties tajā, ko mums tik skaidri saka. Jā, demokrātijas prasības attīstās, bet tās nav nezināmas un no ārpuses uzspiestas. Lasi

Septembris 255x203

Satversmes tiesas skola 

Autors:Providus

Satversmes tiesas spriedums pensiju lietā norāda, ka lēmumus, kas vērsti uz valsts finansiālo grūtību risināšanu, nepietiek pamatot tikai ar atsauci uz šo finansu problēmu. Tiesa liek apzināties, cik patiesībā daudz darba jāiegulda katra lēmuma pieņemšanā. Lasi

Konservusiena 255x203

Konservatīvisms reformu politikā 3

Autors:Providus

Ko nozīmē izglītības “kvalitāte” šodienas Latvijā? Ko nozīmē “pieejamība”? Kādi ir “efektivitātes” rādītāji? Tikai tad, ja iztulkojam šos jēdzienus pašreizējās situācijas kontekstā, varam plānot uzdevumus un tuvoties mērķiem. Lasi

Lasītākais