Cover 01

Publicēts Izvērtējuma ziņojums par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā no 2017.-2019.gadam 

Autors:Agnese Lāce, Andris Šuvajevs

Domnīca PROVIDUS informē par jaunākajiem secinājumiem par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā. Lasi

Krusti 255x203

Valsts un baznīcas apšaubāmā satikšanās skolā 1

Autors:Providus

Pašreizējo ticības mācīšanas noteikumu atbilstība Satversmei ir apšaubāma, jo tajos vērojama atšķirīga attieksme pret dažādām reliģijām un ja atšķirīga attieksme nav pamatota, tā ir uzskatāma par diskrimināciju un ir pretrunā ar Satversmes 91.pantu. Lasi

Article research

Krievu un krievvalodīgo sabiedriskās organizācijas un Latvijas sabiedrības integrācijas jautājumi 2001. gadā (analīzes skatījums) 1

Autors:Vladislavs Volkovs, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks

Pārskata autors krievu sabiedrisko organizāciju darbībā saskata četrus dominējošos mērķus: Lasi

Article research

Augstākās izglītības finansēšanas politika Latvijā no 1991. līdz 2001. gadam 

Autors:Rita Kaša, Maģistra darbs

Kvalifikācijas darbā, kas aizstāvēts Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļā 2002.gada jūnijā, izsekots augstākās izglītības finansēšanas politikas veidošanai laika posmā no 1991.gada līdz 2001.gadam. Tiek analizētas šajā laika posmā notikušās pārmaiņas augstākās izglītības finansēšanā, to atbilstība valdību izvirzītajiem mērķiem. Tāpat tiek apskatīta augstākās izglītības finansēšanas politikas veidošanā iesaistīto pušu (lēmumu pieņēmēju, augstskolu, studentu) attieksme pret darba kārtībā izvirzītajām reformām. Lasi

Tilti 255x203

Rokasgrāmata stereotipu pārvarēšanai 

Autors:Providus

Pasaulē vairs nediskutē par bilingvālās izglītības nepieciešamību, bet gan par to, kā noteikt kritērijus modeļu izvēlei. Cilvēki, kas runā vairāk nekā vienā valodā ir empātiskāki, viņi vairāk vēlas celt tiltus, nevis nostiprināt robežas. Lasi

Article research

Kampaņa sabiedrības informēšanai un izpratnes veicināšanai par pilsonību. Novērtējums 

Autors:Ilze Brands Kehre

Kampaņa sabiedrības informēšanai un izpratnes veicināšanai par pilsonību ierosināja un vadīja Naturalizācijas pārvalde un EDSO Misija Latvijā (līdz mandāta beigām 2001. g. decembrī) sadarbībā ar Tieslietu ministrijas Integrācijas departamentu un UNDP Latvijā. Lasi

Kamera 255x203

Privātā dzīve jāsargā no valsts, nevis no preses 

Autors:Providus

Cilvēka goda aizstāvēšana ir viņa paša, nevis valsts atbildība. Ir labi dzirdēt ģenerālprokurora Jāņa Maizīša vārdus, ka goda un cieņas lietu risināšanai nebūtu jāizmanto Krimināllikums, taču drošāk būtu attiecīgos pantus no likuma izsvītrot. Lasi

Eksamens 255x203

Centralizētie eksāmeni: kvalitāte klibo 3

Autors:Providus

Kārtējo reizi zemas kvalitātes materiāli traucē centralizēto eksāmenu norisi – piemēram, latviešu valodas runātprasmes pārbaudē ir pat grūtības noteikt attēlu iespējamo saturu. Arī vienveidīgās domrakstu tēmas raisa padomiskas asociācijas. Lasi

Article research

Valsts cilvēktiesību biroja 2001.gada ziņojums 

Autors:Providus

ZIŅOJUMA ANOTĀCIJA Lasi

Krabis 255x203

Vārda brīvība vs. privātā dzīve 5

Autors:Līga Biksiniece - Martinova

Nav pārliecības, ka civiltiesiskā kārtībā tiks izskatīta prasība par goda un cieņas aizskaršanu, ja kāds Ādažu iedzīvotājs tiesā iesniegs avīzes rakstu, kurā Ādažu iedzīvotāji nosaukti par muļķiem, bet rakstā viņa vārds konkrēti nebūs minēts. Lasi

Fleissner 255x203

Ekstrēmisma potenciāls ir ierobežots 

Autors:Rita Kaša

Pēdējā laikā daudzas Eiropas valstu valdības nosliekušās par labu labējam populismam, lai neteiktu ekstrēmismam. Daļa no šiem panākumiem balstās uz vēršanos pret valdošajām aprindām, “veco zēnu” sakaru saraušanu. Lasi

Lasītākais