Capture

Viedokļraksts "Vēlamie imigranti Latvijā – joprojām neredzami?" 

Autors:Agnese Lāce

Kampaņas “Par Cilvēcību” ietvarā tapuši 9 viedokļu raksti, ko izstrādājuši LAPAS biedru organizāciju speciālisti. Viedokļu rakstu uzdevums ir sniegt faktos balstītu kontekstualizētu informāciju par migrāciju dažādām mērķa grupām. Lasi

Article research

Sabiedrības uzskati atsevišķos integrācijas jautājumos. Latvijas iedzīvotāju aptauja 2

Autors:SKDS

Sabiedrības uzskati atsevišķos integrācijas jautājumos. Lasi

Bernszime 255x203

Skolā iet mums ļoti patīk? 3

Autors:Providus

Norvēģijā lēmums par skolas gaitu sākumu no sešiem gadiem tika rūpīgi gatavots trīs gadus, laikus informējot par to sabiedrību. Latvijā no 1.septembra jāsāk bērnu obligātā sagatavošana skolai, par ko lēmums pieņemts tikai maijā. Lasi

Balzvir 255x203

Minoritātes - definēt līdzsvaroti vai nemaz 

Autors:Reinis Āboltiņš

Ja minoritāšu konvencijā noteiktās tiesības attiecinātu tikai uz LR pilsoņiem, būtu interesanti vērot, kā ierēdņi prasītu apmeklētājiem pasi, lai noskaidrotu, vai valsts valodā slikti runājoša kundzīte var izmantot minoritāšu tiesības. Lasi

Article article

Vai alternatīvais ziņojums? 

Autors:Providus

Recenzija par sabiedriskās organizācijas “Glābiet bērnus'” Alternatīvo ziņojumu Apvienoto Nāciju organizācijai par bērnu tiesību aizsardzības stāvokli Latvijā 1998.-2002. Lasi

Article research

Bilingvālās izglītības ieviešanas izpēte. Skolotāju darbs 2000-2001 

Autors:Dace Markus, Andris Grīnfelds, Uldis Švinks

Izglītības un zinātnes ministrijas 2000. –2001. gada valsts pasūtītā pētījuma mērķis bija novērtēt mazākumtautību izglītības reformas procesu. Lasi

Article research

Alternatīvais ziņojums ANO par bērnu tiesību aizsardzības stāvokli Latvijā 1998.-2002. 

Autors:Providus

ZIŅOJUMA/PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Alternatīvais ziņojums ANO par bērnu tiesību aizsardzības stāvokli Latvijā 1998.–2002.
Lasi

Krusti 255x203

Valsts un baznīcas apšaubāmā satikšanās skolā 1

Autors:Providus

Pašreizējo ticības mācīšanas noteikumu atbilstība Satversmei ir apšaubāma, jo tajos vērojama atšķirīga attieksme pret dažādām reliģijām un ja atšķirīga attieksme nav pamatota, tā ir uzskatāma par diskrimināciju un ir pretrunā ar Satversmes 91.pantu. Lasi

Article research

Krievu un krievvalodīgo sabiedriskās organizācijas un Latvijas sabiedrības integrācijas jautājumi 2001. gadā (analīzes skatījums) 1

Autors:Vladislavs Volkovs, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks

Pārskata autors krievu sabiedrisko organizāciju darbībā saskata četrus dominējošos mērķus: Lasi

Article research

Augstākās izglītības finansēšanas politika Latvijā no 1991. līdz 2001. gadam 

Autors:Rita Kaša, Maģistra darbs

Kvalifikācijas darbā, kas aizstāvēts Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļā 2002.gada jūnijā, izsekots augstākās izglītības finansēšanas politikas veidošanai laika posmā no 1991.gada līdz 2001.gadam. Tiek analizētas šajā laika posmā notikušās pārmaiņas augstākās izglītības finansēšanā, to atbilstība valdību izvirzītajiem mērķiem. Tāpat tiek apskatīta augstākās izglītības finansēšanas politikas veidošanā iesaistīto pušu (lēmumu pieņēmēju, augstskolu, studentu) attieksme pret darba kārtībā izvirzītajām reformām. Lasi

Lasītākais