Atzinums

Atzinums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2015.–2020.gadam īstenošanas 2015.–2018.gadā starpposma novērtējumu 

Autors:Līga Stafecka, Iveta Kažoka

Domnīca PROVIDUS 2020.gada 21.februārī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ir nosūtījusi atzinumu par Informatīvo ziņojumu "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2015.–2020.gadam īstenošanas 2015.–2018.gadā starpposma novērtējumu" (VSS-99) Lasi

Article research

Stratēģija tiesnešu atlasei, apstiprināšanai amatā un kvalifikācijas klašu piešķiršanai 

Autors:M.iur.Guna Kaminska

Ziņojums ir tapis Tieslietu ministrijas un ANO Attīstības programmas projekta "Atbalsts tiesu sistēmai" cilvēkresursu plānošanas un vadības komponentes ietvaros. Lasi

Article research

Ziņojums par esošo tiesnešu mācību institucionālo modeli Latvijā 

Autors:Kristīne Strada - Rozenberga

Ziņojumi “Ziņojums par esošo tiesnešu mācību institucionālo modeli Latvijā”, “Ziņojums par tiesnešu mācību iespējamo institucionālo modeļu aprisēm”, “Starptautiskā pieredze tiesnešu mācību jomā un rekomendācijas institucionālā modeļa izveidei Latvijā” ir tapuši Tieslietu ministrijas un ANO Attīstības programmas projekta "Atbalsts tiesu sistēmai" cilvēkresursu plānošanas un vadības komponentes ietvaros. Lasi

Article research

Ziņojums par tiesnešu mācību iespējamo institucionālo modeļu aprisēm 

Autors:Kristīne Strada - Rozenberga

Ziņojumi “Ziņojums par esošo tiesnešu mācību institucionālo modeli Latvijā”, “Ziņojums par tiesnešu mācību iespējamo institucionālo modeļu aprisēm”, “Starptautiskā pieredze tiesnešu mācību jomā un rekomendācijas institucionālā modeļa izveidei Latvijā” ir tapuši Tieslietu ministrijas un ANO Attīstības programmas projekta "Atbalsts tiesu sistēmai" cilvēkresursu plānošanas un vadības komponentes ietvaros. Lasi

Article research

Starptautiskā pieredze tiesnešu mācību jomā un rekomendācijas institucionālā modeļa izveidei Latvijā 

Autors:Kristīne Strada - Rozenberga

Ziņojumi “Ziņojums par esošo tiesnešu mācību institucionālo modeli Latvijā”, “Ziņojums par tiesnešu mācību iespējamo institucionālo modeļu aprisēm”, “Starptautiskā pieredze tiesnešu mācību jomā un rekomendācijas institucionālā modeļa izveidei Latvijā” ir tapuši Tieslietu ministrijas un ANO Attīstības programmas projekta "Atbalsts tiesu sistēmai" cilvēkresursu plānošanas un vadības komponentes ietvaros. Lasi

Article research

Korupcijas uztveres indekss 2003 

Autors:Providus

KUI ir analītisks indekss, kura rezultāti 2003. gadā iegūti apkopojot trīspadsmit neatkarīgu institūciju 17 aptaujas. Transparency International sastāda KUI jau kopš 1995. gada, un tas sarindo valstis augošā secībā atkarībā no tā, cik lielā mērā valstī tiek uzskatīts, ka korupcija ir izplatīta ierēdniecībā un politikā. Aptaujās ir apkopoti plašākas sabiedrības, uzņēmēju un analītiķu sniegtie atzinumi. Valstīs, kas iekļautas rangu tabulā, ir notikušas vismaz trīs aptaujas. Latvijas novērtējuma veidošanā 2003. gada indeksā izmantotas septiņas aptaujas. 2003. gadā Latvija saņēmusi 3,8 punktu vērtējumu pēc 10 ballu skalas, kas ir uzlabojums par 0,1 punktu salīdzinājumā ar 2002. gadu. Lasi

Article research

Tiesnešu mācību programmu novērtējums un jaunu programmu izstrāde 

Autors:M.soc.Linda Grīnberga, M.iur.Uldis Ķinis;

Ziņojums ir tapis Tieslietu ministrijas un ANO Attīstības programmas projekta "Atbalsts tiesu sistēmai" cilvēkresursu plānošanas un vadības komponentes ietvaros. Lasi

Article research

Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā 

Autors:Ivo Alehno

ANOTĀCIJA

Sērijā “Latvijas Vēstneša bibliotēka” ir iznākusi Eiropas Savienības tiesību jautājumiem veltīta grāmata “Eiropas tiesību īstenošana Latvijā”. Grāmatas sagatavošanā ir piedalījušies deviņi Latvijas juristi, kuru darba specifika ir saistīta ar Eiropas Savienības tiesībām. Tāpēc grāmata ir veidota kā vairāku patstāvīgu tematisku nodaļu apkopojums, kurās autori analizē Eiropas Savienības tiesību ietekmi uz dažādām Latvijas tiesību sistēmas daļām.
Lasi

Article research

Latvijas tiesu spriedumu kvalitāte 

Autors:Vineta Skujeniece

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Pētījumā konstatēts, kādas ir Latvijas tiesu spriedumu kvalitātes problēmas un kā tās novērst. Analizēts arī, vai kvalitātes problēmas iemesli saistīti ar juridiskās izglītības kvalitāti, tiesnešu iecelšanas procedūru, tiesnešu apmācību, tiesnešu darba kontroli vai citiem faktoriem.
Lasi

Article research

Global Corruption Report 2003 

Autors:-

2003. gada 23. janvārī Transparency International publiskotais ziņojums Lasi

Article research

Ceļā uz godīgāku sabiedrību: Korupcijas novēršanas politikas jaunākās tendences Latvijā 

Autors:Valts Kalniņš un Lolita Čigāne

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Pētījumā aplūkoti četri aktuāli korupcijas novēršanas jautājumi - interešu konflikta regulējums, fizisko personu īpašumu un ienākumu kontrole, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) loma un partiju finansēšanas sistēmas attīstība.
Lasi

Lasītākais