Atzinums

Atzinums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2015.–2020.gadam īstenošanas 2015.–2018.gadā starpposma novērtējumu 

Autors:Līga Stafecka, Iveta Kažoka

Domnīca PROVIDUS 2020.gada 21.februārī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ir nosūtījusi atzinumu par Informatīvo ziņojumu "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2015.–2020.gadam īstenošanas 2015.–2018.gadā starpposma novērtējumu" (VSS-99) Lasi

Article research

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2008. gada pirmais pusgads 

Autors:Linda Austere, Sonja Biena Karlovšeka, Inga Vilka

Strādājot pastāvīgā konfrontācijā vai zaudējot cīņā pret partejisko spiedienu, pretkorupcijas institūcijas kļūst mazefektīvas vai pat pavisam zaudē nozīmi. Lasi

Img 9471

Izaicinājums būvēt likumīgi 

Autors:Agnese Lešinska, Sandijs Statkus, Aiga Grišāne

Pētījuma mērķis ir apzināt būvniecības procesā pieņemto lēmumu juridisko dabu, tipiskākās kļūdas, ko pieļauj to izdevēji, un konstatēt nepilnības spēkā esošajos normatīvajos aktos. Pētījums palīdz labāk izprast t. s. “kaimiņu tiesības” un to lomu būvniecības procesā. Lasi

Article research

Eiropas Savienības tiesību piemērošana Latvijā 

Autors:Žukova Gaļina

Raksts piedāvā lasītājam ieskatu ES tiesību piemērošanā Latvijā.Tajā aplūkotas divas tēmas: ES tiesību piemērošana Latvijas tiesās un Latvijas piedalīšanās tiesvedībā Eiropas Kopienu tiesā (EKT) Luksemburgā. Rakstā minēto judikatūru galvenokārt ir radījušas augstāko instanču tiesas, jo šo tiesu nolēmumi parasti ir vieglāk pieejami. Turklāt tās ir pēdējās instances tiesas, kuras rada paraugpraksi zemākajām tiesām. Lasi

Article research

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2007. gada otrais pusgads 

Autors:Valts Kalniņš, Iveta Kažoka, Līga Stafecka

Šis izlaidums attiecas uz laika posmu, kad Latvijā korupcijas novēršanas un apkarošanas politika piedzīvoja līdz šim nozīmīgākos satricinājumus. Lasi

Article research

Attieksme pret korupciju Latvijā 1

Autors:Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja veiktajā iedzīvotāju socioloģiskajā aptaujā par korupcijas izplatību Latvijā jautāts gan par iedzīvotāju pieredzi saskarsmē ar institūcijām, gan par iedzīvotāju uzskatiem par dažādu institūciju darbinieku godīgumu, kā arī par korupcijas izplatības cēloņiem un faktoriem, kas varētu apturēt tās izplatību. Lasi

Article research

Maksa par demokrātiju: vai partijas jāfinansē no valsts budžeta? 

Autors:Iveta Kažoka, Marčins Valeckis (Marcin Walecki)

Valsts finansējums partijām šobrīd ir ieviests visās bijušā padomju bloka Eiropas valstīs. Izņemot Latviju. Šī ziņojuma mērķis – atbildēt uz jautājumu, vai Latvijas partijām ir nepieciešams valsts finansējums? Lasi

Article research

Attieksme pret partiju finansēšanu. Latvijas iedzīvotāju aptauja 2007 

Autors:SKDS

SKDS veiktās aptaujas par Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret valsts finansējumu dati liecina, ka (59%) iedzīvotāji atbalstījuši ideju, ka partijas var finansēt ar „biedru naudas maksājumiem no partijas biedriem”. To, ka politiskās partijas varētu iegūt līdzekļus no „partijas saimnieciskās darbības”, norādīja 1/3 pētījuma dalībnieku (33%). Vairāk nekā 1/5 aptaujāto piekrita, ka partijas varētu tikt finansētas no „uzņēmumu ziedojumiem” (24%) un „Latvijas iedzīvotāju ziedojumiem” (22%). Lasi

Img 9529 800

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2007. gada pirmais pusgads 

Autors:Valts Kalniņš, Agnese Lešinska, Aiga Grišāne

Šajā izlaidumā īpaša uzmanība veltīta jomai, kurā korupcijas riski izsenis bijuši ļoti augsti, proti, būvniecībai un teritorijas plānošanai. Lasi

Article research

Partiju tēriņu ierobežošana – ārvalstu pieredze un ieteikumi Latvijai 

Autors:Dr.Marčins Valeckis (Marcin Walecki)

M.Valeckis savā rakstā sniedz analītisku pārskatu par Eiropas valstu pieredzi partiju finanšu regulēšanā. Lasi

Article research

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2006. gada otrais pusgads 

Autors:Valts Kalniņš, Iveta Kažoka, Pēteris Timofejevs

Šis Korupcijas C izlaidums veltīts korupcijas novēršanas un apkarošanas norisēm, kas tik bieži nenonāk avīžu virsrakstos, bet tāpat ir svarīgas. 2006. gadā ne visai godīgi partiju kampaņu finansētāji no juridiska vai politiska soda sevišķi nebaidījās, bet šajā Korupcijas C autori apkopojuši informāciju par tiem, kuri par korupciju sodu ir saņēmuši. Lasi

Lasītākais