Atzinums

Atzinums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2015.–2020.gadam īstenošanas 2015.–2018.gadā starpposma novērtējumu 

Autors:Līga Stafecka, Iveta Kažoka

Domnīca PROVIDUS 2020.gada 21.februārī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ir nosūtījusi atzinumu par Informatīvo ziņojumu "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2015.–2020.gadam īstenošanas 2015.–2018.gadā starpposma novērtējumu" (VSS-99) Lasi

Aksenoka 255x203

Tiesu neatkarība - no kā? 

Autors:Providus

Es spriedumu vadlīniju praksei piekristu, bet domāju, ka mūsu tiesa diezin vai piekritīs. Tūlīt sekotu atruna, ka nedrīkst iejaukties tiesu varas kompetencē. Bet tiesa nevar būt neatkarīga no sabiedrības vērtējuma un viedokļa. Lasi

Vagas 255x203

Kā izskaust neizprotamus tiesu spriedumus? 3

Autors:Providus

ASV tiesas spriedumi balstās uz vadlīnijām, kas paredz nelielu iespējamā soda diapazonu atkarībā no nozieguma smaguma un vainīgā iepriekšējās sodāmības. Sarūk korupcijas risks, jo iespējas samazināt sodu ir niecīgas, bet atkāpe no vadlīnijām nozīmē lietas pārbaudi. Lasi

Durvis 255x203

Ilgi gaidām ātru tiesas spriedumu izpildi! 

Autors:Providus

Igauņi pārņēma Latvijā izstrādāto Zvērinātu tiesu izpildītāju likumprojektu, ātri to apstiprināja un tagad jau ir pabeiguši šo reformu. Rezultāti? Piemēram, administratīvajās lietās 2000.g. jūnijā piedzīti 785 tūkstoši kronu, bet pēc gada – 3,2 miljoni. Lasi

Karklina 255x203

Radoši pieiet korupcijai 3

Autors:Providus

Korupcijas novēršanas birojam nav jābūt sterilai valsts iestādei. Tas var būt kā centrs, kas runā tautas vārdā, aicina cilvēkus piedalīties. Vai tā būs, ir grūti spriest, izlasot jauno likumu, kas tapis starptautiska spiediena rezultātā un formulē pārāk birokrātisku pieeju. Lasi

Rokudzelzi 255x203

Aiz restēm uzņēmumus neliksim 11

Autors:Andrejs Judins

Pašas juridiskās personas ir ieinteresētas, lai valstī parādītos juridiskās personas kriminālatbildība, nevis lai tās likvidētu vai tām miljonu latu sodu uzliktu administratīvi. Padomju skolas teorētiķiem to ir grūti pieņemt, tomēr šis ir efektīvākais ceļš, kā panākt sabiedrības interešu ievērošanu. Lasi

Aitas 255x203

Kā atrast latviešu “komisāru Katāni”? 4

Autors:Providus

Ja sabiedrībā būs šaubas par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadības izvēles motīviem, tās godīgumu vai kompetenci, labi iecerētā lieta var kļūt par kārtējo izgāšanos un varas butaforiju. Lasi

Article article

Recenzija pētījumam "Tiesu sistēmas informācijas caurredzamība" 

Autors:Providus

Recenzija pētījumam "Tiesu sistēmas informācijas caurredzamība" Lasi

Article research

Tiesu sistēmas informācijas caurredzamība 

Autors:-

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Eiropas Savienības Phare palīdzības projekta ietvaros ES un Latvijas eksperti sagatavoja pētījumu par tiesu informācijas caurredzamību Latvijā. Projekta mērķis ir, veicinot tiesu sistēmas caurredzamību un informācijas atklātību, samazināt potenciālos korupcijas riska faktorus.
Lasi

Ezelis 255x203

Pasaule vēl bez korupcijas kartes 16

Autors:Providus

Iemesls pastiprinātai pētnieku interesei par korupciju Austrumeiropā, protams, ir politiskās pārmaiņas. Taču šo pārmaiņu sākumā neviens ārvalstu eksperts par korupcijas postu nerunāja. Iemesls ir vienkāršs: korupcijas novēršana kā pasākumu komplekss ir jauna visā pasaulē. Lasi

Rinda 255x203

Nabadzība neatbrīvo no cilvēktiesību ievērošanas 

Autors:Providus

Skaidrs, ka tiesas nevēlas uzņemties atbildību par nepietiekamā finansējuma sekām, jo tās šo jautājumu neizlemj. Ir tikai viens “bet”. Tiesu vara jau tā pati valsts vien ir, un tās pienākums ir nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu, arī tiesības uz efektīvu tiesas aizsardzību. Lasi

Lasītākais