202104151359153893

Apmācību kurss par to, kā ietekmēt Eiropas Savienības pieņemtos lēmumus 

Autors:Providus

2021.gadā sākas Konference par Eiropas nākotni, kuras ietvaros Eiropas Savienības pilsoņi spriedīs par veidiem, kā uzlabot Eiropas Savienības darbību. Taču pirms veikt pārmaiņas, cik labi mēs saprotam to, kā Eiropas Savienība funkcionē šobrīd?
Lasi

Article quotation

Induļa Emša 5.citāts 

Autors:Providus

“Ja kādam patīk trīt mēli par manu situāciju, tad man tas vairs nelīp klāt.” Lasi

Article quotation

Ketrīnas Todas—Beilijas citāts 

Autors:Providus

"Esmu redzējusi, kā cilvēkus salauzusi prasība sekot neievēlētu amatpersonu — mākoņos vai pie jūras — dotajām norādēm." Lasi

Article quotation

Kārļa Leiškalna citāts 

Autors:Providus

"Lai politiķis izskatītos gudrs, jābūt kādam, kas viņam sagatavo gudrus, precīzus, pareizus tekstus." Lasi

Article quotation

Aigara Štokenberga citāts 

Autors:Providus

“Esiet mierīgi, valstī nevalda ne Soross, ne Eross.” Lasi

Article quotation

Ingunas Sudrabas citāts 

Autors:Providus

"Tik asu reakciju neesmu redzējusi ne uz vienu mūsu revīzijas rezultātu, un es tikai priecātos, ka visi gadījumi tiek vienādi konsekventi izvērtēti." Lasi

Article quotation

Induļa Emša 4.citāts 

Autors:Providus

"Es joprojām esmu gatavs rīkoties tā, kā labāk būtu valstij, tikai nezinu, kā labāk." Lasi

Article article

Administratīvo lietu pakļautības tiesiskās sekas 

Autors:Providus

Ņemot vērā, ka ir ļoti svarīgi pareizi un laikus nošķirt pakļautības jautājumu, ar 2006. gada 1. decembra grozījumiem Administratīvā procesa likuma 121. pants tika papildināts ar ceturto daļu, kas nosaka: ja jautājums par pieteikuma vai lietas pakļautību atzīstams par sevišķi sarežģītu, tiesa vai tiesnesis vēršas ar iesniegumu pie Augstākās tiesas priekšsēdētāja pakļautības jautājuma izšķiršanai.

Lasi

Article quotation

Aivara Berķa 2.citāts 

Autors:Providus

"Es domāju — esmu šeit ieaicināts kā savējais, bet, izrādās, kā augsta valsts amatpersona." Lasi

Article quotation

Induļa Emša 3.citāts 

Autors:Providus

"Tādu, kurš ir tik, sacīsim, paviršs pret saviem portfeļiem, es vairāk Saeimā nezinu nevienu. Droši vien, es esmu unikāls." Lasi

Article article

Lietu pakļautība administratīvajām tiesām (II) 

Autors:Providus

Atņemot nepilsoņa statusu, tiek norādīts, ka tas ir būtisks personas tiesību ierobežojums un tas nevar tikt balstīts uz formāliem iemesliem un pilnībā nenoskaidrotiem faktiem. Turklāt tiesību literatūrā tiek norādīts, ka nepilsoņa statuss ir "kas līdzīgs" pilsoņa statusam ar atšķirību, ka nepilsonim var tikt noteikti ierobežojumi attiecībā uz noteiktām profesijām un darbībām. Atbilstoši valdības ziņojumiem dažādām Apvienoto Nāciju Organizācijas cilvēktiesību komitejām Latvija nenodala pilsoņus no nepilsoņiem viņu cilvēktiesību īstenošanā. Tādējādi nepilsoņi, gan no Satversmes un nacionālo likumu, gan no Latvijas starptautisko cilvēktiesību saistību viedokļa, pieder Latvijas valstij tāpat kā tās pilsoņi.

Lasi

Lasītākais