Indikatoribilde

Latvijas sabiedrības veselība uz citu valstu fona: intriģējošākie indikatori 

Autors:Providus

Domnīcas PROVIDUS apkopojums par OECD datubāzē atrodamajiem datiem. Lasi

Article quotation

Induļa Emša 4.citāts 

Autors:Providus

"Es joprojām esmu gatavs rīkoties tā, kā labāk būtu valstij, tikai nezinu, kā labāk." Lasi

Article article

Administratīvo lietu pakļautības tiesiskās sekas 

Autors:Providus

Ņemot vērā, ka ir ļoti svarīgi pareizi un laikus nošķirt pakļautības jautājumu, ar 2006. gada 1. decembra grozījumiem Administratīvā procesa likuma 121. pants tika papildināts ar ceturto daļu, kas nosaka: ja jautājums par pieteikuma vai lietas pakļautību atzīstams par sevišķi sarežģītu, tiesa vai tiesnesis vēršas ar iesniegumu pie Augstākās tiesas priekšsēdētāja pakļautības jautājuma izšķiršanai.

Lasi

Article quotation

Aivara Berķa 2.citāts 

Autors:Providus

"Es domāju — esmu šeit ieaicināts kā savējais, bet, izrādās, kā augsta valsts amatpersona." Lasi

Article quotation

Induļa Emša 3.citāts 

Autors:Providus

"Tādu, kurš ir tik, sacīsim, paviršs pret saviem portfeļiem, es vairāk Saeimā nezinu nevienu. Droši vien, es esmu unikāls." Lasi

Article article

Lietu pakļautība administratīvajām tiesām (II) 

Autors:Providus

Atņemot nepilsoņa statusu, tiek norādīts, ka tas ir būtisks personas tiesību ierobežojums un tas nevar tikt balstīts uz formāliem iemesliem un pilnībā nenoskaidrotiem faktiem. Turklāt tiesību literatūrā tiek norādīts, ka nepilsoņa statuss ir "kas līdzīgs" pilsoņa statusam ar atšķirību, ka nepilsonim var tikt noteikti ierobežojumi attiecībā uz noteiktām profesijām un darbībām. Atbilstoši valdības ziņojumiem dažādām Apvienoto Nāciju Organizācijas cilvēktiesību komitejām Latvija nenodala pilsoņus no nepilsoņiem viņu cilvēktiesību īstenošanā. Tādējādi nepilsoņi, gan no Satversmes un nacionālo likumu, gan no Latvijas starptautisko cilvēktiesību saistību viedokļa, pieder Latvijas valstij tāpat kā tās pilsoņi.

Lasi

Article quotation

Arta Pabrika citāts 

Autors:Providus

“Viņam ir laba angļu valoda.” Lasi

Article article

Lietu pakļautība administratīvajām tiesām (I) 

Autors:Providus

Likumdevējam ir tiesības noteikt, ka konkrētas valsts pārvaldes darbības tiesiskuma izvērtēšana notiks nevis administratīvā procesa kārtībā, bet cita tiesas procesa kārtībā. Tomēr šis izņēmums no vispārīgā pakļautības principa nedrīkst liegt privātpersonas tiesības uz taisnīgu tiesu pēc būtības un šādam izņēmumam ir jābūt balstītam uz lietderības apsvērumiem.

Lasi

Article quotation

Horacio Verbitska citāts 

Autors:Providus

“Žurnālistika ir to faktu publicēšana, kurus no mums grib slēpt; viss pārējais ir propaganda." Lasi

Article quotation

Pētera Sproģa citāts 

Autors:Providus

“Tā jau ir tāda jūtīga lieta pārāk nesalaulāties ar kādu politisko spēku, jo baznīcai jāspēj saglabāt neitralitāti.” Lasi

Article quotation

Voldemāra Krustiņa citāts 

Autors:Providus

"Žurnālistam ir tiesības visu darīt un par visu runāt — tā ir ļoti liela privilēģija." Lasi

Lasītākais